Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Αλεβίζου Αγγελική : Στα ψέματα απαντάμε με αλήθειες

Στα ψέματα απαντάμε με αλήθειες

“Αιδώς γαρ εν κακοίσιν ουδέν ωφελεί. Η γαρ σιωπή τω λαλούντι σύμμαχος”.
Μετ. “Στα δύσκολα, η ντροπή (αβρότητα) δεν ωφελεί σε τίποτα. Επειδή η σιωπή είναι
σύμμαχος αυτού που μιλάει”.
Προσπαθώ, κατά την διάρκεια της ενασχόλησής μου με τα κοινά, να πορεύομαι με πολιτικό
πολιτισμό. Αυτό από κάποιους, ερμηνεύεται ως αδυναμία ή ενοχή.
Επειδή όμως κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου γράφονται και λέγονται πολλά,
είμαι υποχρεωμένη να πάρω θέση, τόσο για μένα όσο και για τα υπόλοιπα μέλη του
προηγούμενου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ.
Μιλήσανε για καταλογισμό.
Καταλογισμός γίνεται όταν κάποιος έχει ζημιώσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κάποιο ποσό.
Ως παράδειγμα, ο καταλογισμός που έγινε στην πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Ερμιονίδας, με το
ποσό των 33.000 €, για πράξεις και παραλήψεις τους.
Παρακαλώ, να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό της ζημίας της ΔΕΥΑΕΡ για να το γνωρίζουμε
και εμείς και οι δημότες. 
Έγινε αναφορά σε δήθεν δικά τους έργα και δήθεν δικές μας παραλείψεις.
Η αλήθεια είναι:
Αποχετευτικό
Το δις απενταγμένο έργο επί Δημαρχίας Σφυρή, κατασκευάζεται για τρίτη φορά, ευτυχώς,
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Εντάχθηκε επί θητείας ως προέδρων της ΔΕΥΑΚ Καμιζή και έπειτα ως ΔΕΥΑΕΡ Αλεβίζου.
Ύδρευση
Απεντάχθηκε επί Δημαρχίας Σφυρή το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο
Κρανίδι.
Δεν αξιοποιήθηκε η γεώτρηση στην θέση Καμάριζα Ηλιοκαστρου.
Δεν δημοπρατήθηκε το έργο της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.
Δεν αξιοποιήθηκε η μελέτη μεταφοράς νερού από τα Χώνια στην Κοιλάδα.

Δεν αξιοποιήθηκε η μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Ερμιόνη.
Λέγεται και γράφεται ότι κατά την παράδοση της διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (30-9-2014)
υπήρχαν συσσωρευμένες οφειλές στο ΙΚΑ και στην Εφορία.
ΟΥΔΕΝ ΨΕΥΔΕΣΤΕΡΟΝ!
Προκαλώ να δημοσιοποιηθούν εγγράφως και με υπηρεσιακή βεβαίωση τα ποσά.
Γιατί η «εύρωστη» τώρα ΔΕΥΑΕΡ, δεν ανταποκρίνεται στις οκτώ εντολές πληρωμής του
αναδόχου του έργου της αποχέτευσης, ποσού 97.297,68€, καθώς και στις απαιτήσεις της ΔΕΗ
204.789,47 €;
Γιατί πλήθος των εργολάβων και προμηθευτών είναι σήμερα απλήρωτοι;
Είναι λογικό να προτάσσονται στις πληρωμές εργολάβοι που απασχολούν αλλοδαπό
προσωπικό;
Είναι λογικό άλλοι, να προσφεύγουν στα δικαστήρια, κατά κανόνα να δικαιώνονται και να
επιβαρύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και η λειτουργία της με τόκους, δικαστικά έξοδα και δέσμευση
λογαριασμών;
Είναι λογικό η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να συνεργάζεται, συνήθως, με εργολάβους που
δραστηριοποιούνται εκτός Ερμιονίδας και να αγνοούνται οι ντόπιοι;
Αλήθεια, πώς λειτουργούν οι εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών κατά το τελευταίο
τρίμηνο ελλείψει εργολάβου;
Για να μην σπαταλάμε τον πολύτιμο αυτές τις ημέρες χρόνο μας, ας σταματήσει η λάσπη και
τα ψέματα.
Όλοι μας, έχουμε δώσει δείγματα γραφής στην πορεία μας στον τόπο αυτό.
Προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική, πολιτική.
Και δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
Τέλος,
Μέχρι τώρα, έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως και δημοσίως η άγνοια και παραδοχή
παρανομίας από την παρούσα διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ.
Ας μην «οικοδομούν» τεκμήρια ενοχής τους τώρα, στο τέλος.
Γιατί όπως είναι γνωστό, σε κάποιους, αρέσουν οι συχνές επισκέψεις στο Δικαστικό Μέγαρο
Ναυπλίου.
Η διαφορά μας είναι ότι εγώ προτιμώ το Ναύπλιο για αναψυχή!

Αλεβίζου Αγγελική
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ερμιονίδας
με την ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ.