Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Το πρόγραμμα της ΔΗ.ΣΥ.ΕΡ για την τετραετία 2019 - 2023


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
Το πρόγραμμα της ΔΗ.ΣΥ.ΕΡ για την τετραετία 2019 - 2023. Συνεχίζουμε δυναμικά, Εξελισσόμαστε διαρκώς!

Φίλε Δημότη, φίλη Δημότισσα,
   Ο Δήμος μας από το 2016 συνέταξε σύμφωνα με τη νομοθεσία και έθεσε άμεσα σε εφαρμογή, το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό  Σχεδιασμό του. 

   Σκοπός μας είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία οφείλει να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με ευρωπαϊκό πάντα προσανατολισμό. Οποιαδήποτε χρηματοδότηση είναι ήδη εξασφαλισμένη, στηρίζεται στα ανωτέρω, διαφορετικά δεν είναι υλοποιήσιμη.
     
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τον εγκεκριμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, σε βάθος πενταετίας, προχωρήσαμε σε πράξεις, αξιολογώντας τις ανάγκες γύρω από τους εξής 4 θεματικούς άξονες (βασιζόμενοι στη λειτουργία, την οργάνωση, τις συνεργασίες, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή, τους πόρους χρηματοδότησης και τις οικονομικές δυνατότητες):
✅   Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

✅   Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

✅   Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

✅   Εσωτερική Οργάνωση του Δήμου

   Στο Πρόγραμμά μας υπάρχουν και τα συνεχιζόμενα και υπό εξέλιξη έργα προς υλοποίηση και τα προγραμματισμένα έργα και δράσεις.    

Αναλυτικότερα:
📌 Συνεχιζόμενα και σε εξέλιξη Έργα

Ολοκλήρωση και σύνδεση Αποχετευτικού Κρανιδίου – Πορτοχελίου το 2020.
Πόσιμο Νερό. Στις 20 Ιουνίου θα αποσφραγιστούν οι σχετικές προσφορές όπου θα αναδειχθεί ο Ανάδοχος του έργου. Το έργο, σύμφωνα με την διακήρυξη, θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.

Μαρίνα Πορτοχελίου.

Τουριστική Υποδομή Pillars στα Μαντράκια Ερμιόνης.

Δημιουργία Δημοτικού Πράσινου Σημείου – Κομποστοποίησης και Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου στο Κρανίδι.

Κατασκευή Νέων Παιδικών χαρών σε όλο τον Δήμο.

Δωρεάν Wifi σε όλα τα λιμάνια και τις πλατείες Κρανιδίου, Ερμιόνης, Πορτοχελίου και Κοιλάδας.

Ολοκλήρωση Ανάπλασης και Κυκλοφοριακής ρύθμισης του πορθμείου στην Κόστα.

Αποκαταστάσεις Οδικού δικτύου, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και λιμενικών έργων (Κόστα, Πηγάδια Θερμησίας), σε όλο τον Δήμο Ερμιονίδας από την καταστροφή “Ζορμπάς”.

Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στο Κρανίδι.

Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην είσοδο Κρανιδίου – Πορτοχελίου.

Μετατροπή Δημαρχείου Ερμιόνης σε Μουσείο Αρχαιοτήτων και Ψηφιδωτών.

Ναύδετα (Αγκυροβόλια) κρουαζιερόπλοιων στα Μαντράκια Ερμιόνης.

Ασφαλτόστρωση χερσαίας ζώνης λιμένα Πορτοχελίου.

Επισκευές Καποδιστριακού κτιρίου Ερμιόνης.

Ολοκλήρωση εργασιών Μουσείου Φράγχθι στην Κοιλάδα.

Συντήρηση Ψηφιδωτών Παλαιοχριστιανικής Ερμιόνης.


 📌 Προστασία, Προβολή και Ανάδειξη του φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος.

Εκπόνηση ειδικής μελέτης ανάπλασης τμημάτων του παραλιακού μετώπου (με τις υπομελέτες Ειδική Αρχιτεκτονική, Πολεοδομική, Τοπογραφική, Η/Μ, συγκοινωνιακή, υδραυλική).

Έργο ανάπλασης τμημάτων του παραλιακού μετώπου.

Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στο πλαίσιο του Ν.1650/1986 για την προστασία και ανάδειξη των σημαντικότερων οικοσυστημάτων.

Μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και συνόλων – οικισμών.

Βιοκλιματική ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων οικισμών.

Καθαρισμός περιαστικών δασών και Αλσυλλίων (Συνεχιζόμενο έργο).

Σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών για οικισμούς ή τμήματα αυτών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα κυκλοφορίας.

Έκταση χώρων στάθμευσης Κρανιδίου, Ερμιόνης, Πορτοχελίου (Συνεχιζόμενο έργο).

Αγορά εξοπλισμού για: Ασφαλτοστρώσεις / τσιμεντοστρώσεις / πλακοστρώσεις οδών (Συνεχιζόμενο έργο).

Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Μελέτες Η/Μ για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων που δεν λειτουργούν.

Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων.

Μελέτη χάραξης ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων.

Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός.

Μελέτες Πολεοδομικού Σχεδίου Κρανιδίου, Ερμιόνης και λοιπών οικισμών (τοπογραφικές, πολεοδομικές, γεωλογικές, υδραυλικές, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Επέκταση σχεδίων πόλεως.

Περιβαλλοντικές Υποδομές.

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Κρανιδίου, Πορτοχελίου (Συνεχιζόμενο Έργο).

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων (κόμπακτ) στις επιμέρους Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες (Διδύμων. Ηλιοκάστρου και Θερμησίας).

Αναβάθμιση, Αντικατάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Κοιλάδας και σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

Έργο κατασκευής φράγματος Τζερτζελιάς για Ύδρευση (Έργο Αδειοδοτημένο).

Μονάδα Παραγωγής Πόσιμου Νερού από Δημοτικές Γεωτρήσεις.

Κατασκευή δικτύων μεταφοράς Πόσιμου Νερού (Έργο Αδειοδοτημένο).

Μονάδα επεξεργασίας Θαλασσινού νερού, για την κάλυψη αναγκών.

Κατασκευή έργου επέκτασης – αναβάθμισης εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρανιδίου & Ερμιόνης.

Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της αποκομιδής των απορριμμάτων (Τηλεματική, GPS, GIS).

Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων, απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.

Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη για μεταφορά ογκωδών και κλαδιών.

Προμήθεια κάδων (containers) για την μεταφορά των ογκωδών.

Αγορά πολυμηχανήματος παραγωγής ασφάλτου για επουλώσεις λάκκων. (Επιχορηγούμενο. Βρίσκεται ήδη στην διαδικασία του Διαγωνισμού).

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Έργα αντιπυρικής προστασίας (Έργο συνεχιζόμενο).

Έργα ορεινής υδρονομίας.

Ολοκλήρωση Μαρίνας Πορτοχελίου (Έργο συνεχιζόμενο).

Κατασκευή Μαρίνας στην Ερμιόνη (Αδειοδοτημένο, Επιδοτούμενο, έτοιμο προς έναρξη εργασιών).

Κατασκευή Ναύδετων (αγκυροβόλια) για ελλιμενισμό Κρουαζιερόπλοιων στην Ερμιόνη σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη.

Επικαιροποίηση μελετών και Αδειοδοτήσεων για την κατασκευή εγκαταστάσεων Υδατοδρομίων Υδροπλάνων σε Ερμιόνη, Πορτοχέλι, Κοιλάδα.

Συγκοινωνιακή μελέτη. Αγορά ενός οχήματος. Πρόσληψη προσωπικού.

Σύνταξη ενεργειακών μελετών για τα Δημοτικά κτίρια – σχολεία.

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς για εξοικονόμηση ενέργειας.


📌 Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.

Βελτίωση – Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Κέντρου Υγείας.

Δημιουργία ΕΚΑΒ Ερμιονίδας.

Βελτίωση των κτιριακών υποδομών των Περιφερειακών Ιατρείων.

Προμήθεια Νέου εξοπλισμού.

Πρόσληψη Εξειδικευμένου Προσωπικού.

Δημιουργία Κέντρου Ημερησίας.

Φροντίδα Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Επέκταση και Αναβάθμιση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.  Έργο συνεχιζόμενο).

Δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας.

Δημιουργία δομών για ΑΜΕΑ.

Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού του πληθυσμού.

Παροχή Δωρεάν σίτισης ή σίτισης με εκπτωτικά κουπόνια σε άπορους. (Έργο συνεχιζόμενο)

Κατάρτιση σχεδίου δράσεων για την Κοινωνική φροντίδα.

Άμεση λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, Κοινωνικής Φροντίδας στον Δήμο (Έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση).

Βελτίωση των υποδομών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου μάθησης και στήριξης της Νεολαίας.

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Αλιέων, σε συνεργασία με συλλόγους, συνεταιρισμούς και φορείς επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση, προώθηση και διαφήμιση τοπικών προϊόντων.

Ενίσχυση δράσεων και εκθέσεων προβολής τοπικών προϊόντων.

Σύναψη συμβάσεων έργου με ιδιώτες μεταφορείς (ταξί και μέσων μεταφοράς).

Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών και δράσεων πολιτισμού.

Ανάπτυξη συνεργασιών με τους τοπικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους.

Στήριξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (Δρώμενα, φεστιβάλ, εκθέσεις, προβολές, εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, κτλ).

Δημιουργία γραφείου εθελοντισμού και ενημέρωσης στον Δήμο.

Συντονισμός των δράσεων των τοπικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων και σωματείων.

Αναβάθμιση των υποδομών & του εξοπλισμού των βιβλιοθηκών του Δήμου.

Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Δημιουργία μουσείου ευρημάτων Σπηλαίου Φράγχθι στην Κοιλάδα.

Εξασφάλιση θαλάσσιας και χερσαίας πρόσβασης.

Δημιουργία Αρχαιολογικού – Θεματολογικού πάρκου στον Λαμπαγιανά Φούρνων και στις Ενάλιες Αρχαιότητες Ερμιόνης και Πορτοχελίου.

Σύσταση Φορέα καταδυτικού, Αρχαιολογικού και Θεματικού πάρκου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού (Έργο υπό εξέλιξη).

Δημιουργία Μουσείου στην Ερμιόνη.

Βελτίωση των υφιστάμενων και Δημιουργία Νέων Αθλητικών Υποδομών.

Στήριξη και Ανάπτυξη Ναυταθλητισμού.

Συνέχιση διοργάνωσης Αθλητικών Εκδηλώσεων.


📌 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Ολοκλήρωση εξειδικευμένης ιστοσελίδας για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.

Προώθηση και Επικαιροποίηση Διαφημιστικής καμπάνια από τα Μ.Μ.Ε σε περιφερειακή, εθνική και διεθνή εμβέλεια, σε τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικούς οργανισμούς.

Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης με άλλους Τουριστικούς Δήμους και Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Εκπόνηση ειδικής μελέτης για τις δυνατότητες ανάπτυξης ενναλακτικών μορφών τουρισμού.

Έργα ανάδειξης προβολής και προστασία των αρχαιολογικών χώρων των Θρησκευτικών μνημείων.

Εκπόνηση ειδικής μελέτης τουριστικής αξιοποίησης της παραλιακής περιοχής του Κρανιδίου και της Ερμιόνης.

Ολοκλήρωση και επέκταση του Επιδοτούμενου προγράμματος “Wifi” σε όλο τον Δήμο.

Ενέργειες για την πιστοποίηση αγροτικών Προϊόντων.

Ενέργειες για την πιστοποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων όπως το αιγοπρόβειο κρέας και τυρί, το χοιρινό και βόειο κρέας.

Εκμετάλλευση Ευρωπαϊκού Επιδοτούμενου προγράμματος για Αλιευτικό Τουρισμό.

Στήριξη μονάδων συσκευασίας και τυποποίησης πρωτογενούς τομέα.

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε συνεργασία με φορείς επιμόρφωσης.

Υλοποίηση προγράμματος απασχόλησης ανέργων σε τοπικές Επιχειρήσεις μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.

Στήριξη εργαστηρίων και υλοποίηση προγραμμάτων γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.

Προσέλκυση Επενδυτών για την Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών Μονάδων.

Ολοκλήρωση διαδικασιών για την κατασκευή αεροδρομίου στο Πορτοχέλι.


📌 Εσωτερική Οργάνωση του Δήμου

Καταγραφή και Ιεράρχηση των αναγκών σε προσωπικό – Συμμετοχή στο θεσμό της “κινητικότητας” των υπαλλήλων.

Πιστοποίηση Δ/νσεων του Δήμου κατά ISO και εκπαίδευση υπαλλήλων σε σχετικά σεμινάρια.

Συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης του ΙΝΕΠ, καθώς και άλλων φορέων για τη βελτίωση των προσόντων του.

Ψηφιοποίηση και χαρτογράφηση στο σύστημα GIS όλων των διαθέσιμων χωρικών πληροφοριών του Δήμου.

Δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για την εξυπηρέτηση – ενημέρωση των Δημοτών.

Επέκταση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης μέσω της Αξιοποίησης των εργαλείων ΣΔΙΤ, ανταποδοτικών τελών, δανεισμού, κτλ.

Αναδιάρθρωση των τοπικών εσόδων με κοινωνικά κριτήρια και ζώνες.
Σύμβουλος τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος Έργων και Δράσεων αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας.


📌 Νέα Αναπτυξιακά Έργα

Κατασκευή Τουριστικού Καταφυγίου στην Κοιλάδα.

Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη Μπάλτιζα στο Πορτοχέλι.

Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου στο Πορτοχέλι.

Κατασκευή Αεροδρομίου στο Πορτοχέλι.

Κατασκευή κτιριακών υποδομών υποδοχής και ελέγχου επιβατών Κρουαζιερόπλοιων και Υδροπλάνων.

Κατασκευή Θεάτρου στην Αγία Ερμιόνη.

Επέκταση τοποθέτησης Pillars στο κεντρικό λιμάνι Ερμιόνης.

Ανάπλαση χώρων Μύλων στο Κρανίδι.

Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Κρανιδίου και επέκταση Εμπορικής δραστηριότητας.

Δημιουργία κέντρου φιλοξενίας αδέσποτων στο Κρανίδι.

Ανάδειξη Κάστρου Θερμησίας.

Ανάπλαση και Δημιουργία καταφυγίου στα Πηγάδια Θερμησίας.

Αξιοποίηση κτιρίων και δημιουργία διαδρομής και Μουσείου Μεταλλείων Ηλιοκάστρου.

Αξιοποίηση σπηλαίου Διδύμων και οικοτουριστική διαδρομή έως την Μονή Αυγού.
Εργασίες αναστήλωσης Μονής Αυγού.

Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή ιδανικών φραγμάτων στις ορεινές περιοχές του Δήμου.

Βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων.

Δημιουργία Δημοτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων για μείωση ενεργειακού κόστους.📌 Πόροι και Πηγές Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα Φιλόδημος.

Πρόγραμμα Life.

Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ε.Σ.Π.Α.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (Υπουργείο Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).

Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι μέλος και μέτοχος του δικτύου πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο “Βιώσιμη Πόλη”. Είναι ένα δίκτυο Διαδημοτικό και Διακρατικό. 
Αυτό το δίκτυο λοιπόν με έδρα την Αθήνα και τη δημιουργία Υποκαταστήματος στις Βρυξέλλες, δίνει την δυνατότητα στους Δήμους που είναι μέλη του, να εντάσσονται και να χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποστηρίζεται τεχνικά και μελετητικά σε προγράμματα: 
Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, 
Αξιοποίηση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Αποτελεσματική Αξιοποίηση Πόρων,
Δημιουργική Απασχόληση Νέων,
Υποστήριξη Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων,
Υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού,
Ενεργειακή Αναβάθμιση,
Ενεργειακή Διαχείριση και
Αποτελεσματική Διαχείριση.


Επίσης ο Δήμος Ερμιονίδας είναι μέτοχος του Συμφώνου των Δημάρχων.
Με συνέπεια στο όραμα

Με πίστη στην προοπτική
Με πάθος για διαρκή πρόοδο
Με επιμονή για το αποτέλεσμα
Με αγάπη για την Ερμιονίδα

Συνεχίζουμε δυναμικά ❗

   #ΔημοτικήΣυνεργασίαΕρμιονίδας
  

   #συνεχίζουμεδυναμικά

   #συνεχίζουμεόλοιμαζί


Δημήτρης Σφυρής

Υποψήφιος Δήμαρχος Ερμιονίδας
Κατασκευή Μαρίνας στην Ερμιόνη.


Ναύδετα (Αγκυροβόλια) για Κρουαζιερόπλοια στα Μαντράκια Ερμιόνης
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Περιφέρεια Πελοποννήσου).   Ομάδα Επικοινωνίας ΔΗ. ΣΥ. ΕΡ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ