Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Βασίλης Γκάτσος. Να κάνουμε την υπέρβαση

26/5/2019: Μια καινούργια αρχή.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ μέσα από τους 
τοπικούς ιστότοπους τους οποίους και ευχαριστεί, έδωσε με 
σαφήνεια, γνώση και επίγνωση, το στίγμα της νέας Ερμιονίδας, 
το νέο όραμα στα βασικά του σημεία:

 Νερό με άμεση λύση τη Μονάδα Αφαλάτωσης Θαλασσινού
 Νερού και διασύνδεση όλων των οικισμών μας με δίκτυο 
πόσιμου νερού. Θέτουμε τις βάσεις, ώστε ΟΛΟΙ στην Ερμιόνιδα,
 οικισμοί, εξοχικά, βιοτεχνίες, βίλες, ξενοδοχεία, να έχουν
 νερό πόσιμο και άρδευσης. ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 
είναι η πλέον παραγωγική επένδυση στον τόπο μας για τον Πρωτογενή 
Τομέα και τον Τουρισμό.

*  Στροφή του Δήμου προς τις παραγωγικές τάξεις. Ο Δήμος μπροστά σε όλες
 τις προσπάθειες των παραγωγικών δημοτών του να περάσουν σε σύγχρονες, 
ανταγωνιστικές μορφές παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

*  Αναδιοργάνωση του Δήμου με ISO και Επιχειρησιακή Επάρκεια. Χωρίς αυτή 
την αλλαγή ο Δήμος δενμπορεί να διοικηθεί, δεν μπορεί να φέρνει μετρήσιμα 
αποτελέσματα, δεν μπορεί να παίρνει προγράμματα.

*  Θεσμική, πραγματική συνεργασία και συναποφάσεις με όλες τις Τοπικές
 Κοινότητες.

*  Πραγματική ενημέρωση και επικοινωνία με τους Δημότες.

 Ένταξη της καθημερινής δράσης του Δήμου μας σε διαδικασίες. Τέρμα ο 
αυτοσχεδιασμός, η ενός ανδρός αρχή, οι παράγοντες.

*  Ο Τουρισμός να έχει πραγματική βάση την ομορφιά του τόπου μας, την ιστορία 
και την παράδοσή του, την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Αυτός ο τουρισμός
 έχει διάρκεια και όχι επιμέρους έργα φαραωνικά και ψηφοθηρικά.

Και τα ΟΧΙ μας:
ΟΧΙ στην υποθήκευση του μέλλοντος της Ερμιονίδας με τη μόνιμη καταστροφή 
των υπογείων υδάτων της μέσω αφαλάτωσης των υφάλμυρων υπογείων υδάτων.
ΟΧΙ σε οποιαδήποτε επανάχρηση του πολύπαθου χώρου του Δεματοποιητή. 
Ανήκει πλέον στη φύση.
ΟΧΙ σε έργα φαραωνικά. Όλα με λογισμό, Όλα με έγνοια για το κόστος και την 
πραγματική χρησιμότητά τους.

Με νέους ανθρώπους και τη διαρκή συμπαράσταση και συμμετοχή όλων θα 
μπούμε σε μια νέα πορεία.
Ο Τάσος ο Λάμπρου, νέος, τίμιος, έμπειρος, κοινωνικός, με το χάρισμα να 
ακούει και να νοιάζεται για όλα, πρέπει να τύχει της εμπιστοσύνης όλων μας.
"Οι καιροί ου μενετοί".

Βασίλειος Γκάτσος
Υποψήφιος ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Περιοχή συνημμένων