Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

ΔΗ. ΣΥ. ΕΡ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ - "Οι Δράσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ στις Δημοτικές Κοινότητες Διδύμων και Ράδου "

Ο ρόλος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ είναι νευραλγικός για την ομαλή ροή της καθημερινότητας του Δημότη. Εργαστήκαμε σκληρά και με συνέπεια, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις.
Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό την υλοποίηση του προγράμματος.
 
Συνεχίζουμε δυναμικά.
 
Δράσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ τη Δημοτική περίοδο 2014 – 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Διδύμων

Δίκτυο Ύδρευσης:
 •    Επισκευή και καθαρισμός δεξαμενών Πελεής και Διδύμων.
 •    Αντικατάσταση στεγάστρου (από αμίαντο) αντλιοστασίου δεξαμενής Πελεής.
 •  Εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού χλωριωτή αυτόματης χλωρίωσης.
 •    Αντικατάσταση κατεστραμμένων σιδηροσωλήνων με σωλήνες πολυαιθυλενίου.
 •    Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων με σωλήνες πολυαιθυλενίου.
 •    Αντικατάσταση κατεστραμμένων βανών και εγκατάσταση τεσσάρων νέων για την αποφυγή άσκοπων διακοπών νερού σε μεγάλα τμήματα του δικτύου κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης υδραυλικών βλαβών.
 •   Επισκευή ενός παλαιού και τοποθέτηση τεσσάρων νέων αυτόματων ρυθμιστών πίεσης (μειωτές) για την καταπολέμηση των επαναλαμβανόμενων βλαβών και την ομοιόμορφη πίεση του νερού σε όλο το δίκτυο.
 •   Κατασκευή δύο νέων φρεατίων για τους νέους μειωτές.
 •   Αντικατάσταση κατεστραμμένου δικτύου μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο Πελεής στην δεξαμενή Πελεής 300 μ.
 •  Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα με πίνακα ομαλής εκκίνησης (Softstarter) και τοποθέτηση πυκνωτικού συστήματος για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την μείωση του κόστους στο Αντλιοστάσιο Λ Πελεής.
 • Επισκευή αντλητικού συστήματος στην δεξαμενή Πελεής και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα.
 • Αντικατάσταση παλαιάς δεξαμενής συλλογής νερού από την υδρομάστευση Μωριάρη με πλαστική δεξαμενή πόσιμου νερού 12m3, τοποθέτηση εξωτερικού μοτέρ Inverter νέας τεχνολογίας IE3 και επαναλειτουργία μόνο της γεώτρησης και κατάργηση της υδρομάστευσης.
 • Καθαρισμός δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή Πελεής σε δεξαμενή Διδύμων.
 • Αντικατάσταση σιδερένιων αγωγών παροχών με αγωγούς πολυαιθυλενίου.
 • Επιδιόρθωση και επίχωση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από την Πελεή στα Δίδυμα.
 • Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης με επαναλαμβανόμενες βλάβες μήκους 150 μέτρων στη θέση «Αγριελίτσα».
 • Τοποθέτηση νέου πυροσβεστικού κρουνού στην είσοδο του οικισμού της Πελεής.
 • Αντικατάσταση σιδερένιου κολλεκτέρ με σωλήνα πολυαιθυλενίου στη γεώτρηση εντός του οικισμού της Πελεής.
 • Επέκταση δικτύου εντός οικισμού 200 μ.
 
Δράσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ τη Δημοτική περίοδο 2014 – 2019  στην Δημοτική Κοινότητα Ράδου
Δίκτυο Ύδρευσης:
Επισκευή και καθαρισμός δεξαμενής.
Εγκατάσταση νέου ηλεκτρικού χλωριωτή αυτόματης χλωρίωσης.
Μελέτη κατασκευής οδού πρόσβασης στην δεξαμενή
Συνεχίζουμε δυναμικά
Γραφείο Τύπου ΔΗ. ΣΥ. ΕΡ