Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Ενημέρωση από τον Γιάννη Δημαράκη

Καλημέρα κύριε Μπροδήμα.
Εύχομαι σε σας και στους αναγνώστες σας Καλή Χρονιά με υγεία.
Σε κείμενο που αναρτήσατε (4/1/2018) στο ιστολόγιό σας ζητάτε να σας κοινοποιήσω έγγραφα με τις προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα για την Ανατολική Πελοπόννησο (2014-2020), «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD» και συγκεκριμένα: 1) για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Κοινότητα Διδύμων και 2) για λιμνοδεξαμενή στη θέση Ρορό.
Σας επισυνάπτω:
1)     Το συνοπτικό απογραφικό δελτίο για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Κοινότητα Διδύμων. Η ημερομηνία που αναγράφεται στο έντυπο αναφέρεται στην ημερομηνία υποβολής και όχι στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης. Την προμελέτη μπορείτε να την αναζητήσετε από τις υπηρεσίες του Δήμου. (Το δελτίο δημιουργήθηκε στις 10/11/2015)
2)     Το συνοπτικό απογραφικό δελτίο για τη δημιουργία λιμνοδεξαμενής στη θέση «Ρορό», λεκάνη Ηλιοκάστρου. Το νερό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άρδευση. Η ημερομηνία που αναγράφεται στο έντυπο αναφέρεται στην ημερομηνία υποβολής και όχι στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης. (Το δελτίο δημιουργήθηκε στις 14/10/2015).
Τα παραπάνω απογραφικά δελτία μαζί με άλλα έξι για έργα στις άλλες Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο 2015 ηλεκτρονικά στην αναπτυξιακή εταιρεία «Πάρνωνας Α.Ε.».
Επίσης σας επισυνάπτω την από τον Σεπτέμβριο του 1998 πρόδρομη έκθεση του ΙΓΜΕ με τίτλο «Υδρολογική – Υδρογεωλογική και Τεχνικογεωλογική Αναγνώριση για την Κατασκευή Φραγμάτων στην Αργολίδα». Σ’ αυτήν αναφέρονται πέντε θέσεις που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν φράγματα στην Ερμιονίδα μεταξύ αυτών και στη θέση «Ρορό».
Αθήνα 5/1/2018
Γιάννης Δημαράκης
VillaDidimo: Μια απαραίτητη διευκρίνιση προς αποφυγή παρανοήσεων. Στο σχόλιο δεν ζήτησα κοινοποίηση αλλά δημοσιοποίηση των εγγράφων.
Ακολουθούν τα επισυναπτόμενα
Στο villadidimo