Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

Σεμινάριο δημιουργικής ανάγνωσης κειμένων 
Πέμπτη 24 Μαρτίου, 8 μμ στη Βιβλιοθήκη Ανθός
Η ιστοσελίδα io21.net και η Βιβλιοθήκη Ανθός του Φουγάρου διοργανώνουν σεμινάρια ανθρωπιστικών σπουδών και θεωρίας πολιτισμού με επιστημονικά κείμενα από τους χώρους της ψυχανάλυσης, της  κοινωνιολογίας, των πολιτισμικών σπουδών και της ανθρωπολογίας.

Με τη χρήση έντυπου υλικού, διαδικτύου και της ειδικά προσαρμοσμένης για τον σκοπό του σεμιναρίου, ιστοσελίδας io21.net, οι διδάσκοντες θα παρουσιάζουν, μαζί με τις ομάδες εργασίας, προεπιλεγμένα κείμενα. Τα κείμενα αυτά θα προσεγγίζονται με τη βοήθεια λεξικολογικών αναφορών, προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές διατυπώσεις των κοινωνικών επιστημών

Εισηγητές: Χαρίκλεια Δουσεμετζή, Καλλιόπη Καλποδήμου, Γιώργος Κόνδης, Κώστας Σκαρπίδης
ΕΝΑΡΞΗ: Πέμπτη 10 Μαρτίου, 7.30μμ (Είσοδος ελεύθερη)
Πέμπτη 24/3, 8-10 μ.μ.
Πέμπτη 7/4, 8-10 μ.μ.
 
Ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων θα έχει διάρκεια τρεις μήνες και θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Πέμπτη στις 8 μμ στη Βιβλιοθήκη Ανθός


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 6 Ευρώ ανά συνάντηση για τον πρώτο κύκλο


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2752047380, info@fougaro-library.gr
Δόμηση του Σεμιναρίου
Α. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα συναντιούνται κάθε δεκαπέντε ημέρες με σκοπό να επεξεργαστούν και να συζητήσουν επιστημονικά κείμενα από τους χώρους της ψυχανάλυσης, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας των πολιτισμικών σπουδών και της φιλοσοφίας.
Β. Τα κείμενα θα επιλεγούν με διαδικασίες που θα αποφασιστούν από τους διοργανωτές του σεμιναρίου αλλά και από τους συμμετέχοντες – ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες. (work in progress  - interactive - Intersubjektiv). Μπορούμε να στηριχθούμε  σε σύντομα κείμενα που έχουμε στην διάθεση μας, όπως για παράδειγμα σε επιστημονικές δημοσιεύσεις που βρίσκουμε σε περιοδικά. (Από τους γνωστικούς τομείς που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο). Εύλογο και αυτονόητο είναι πως θα είμαστε σε θέση να ανατρέξουμε σε πηγές από το διαδίκτυο.
Γ. Ο τρόπος εργασίας  - όπως προκύπτει από τα παραπάνω – εκ των πραγμάτων θα προσομοιάζει με τις μεθόδους εργασίας του πανεπιστημιακού θεσμού. Ο εισηγητής ή οι εισηγητές (ομάδες εργασίας) θα παρουσιάζουν το κείμενο που επέλεξαν στους συμμετέχοντες ακροατές, οι οποίοι θα έχουν εκ των προτέρων (ανάλογα με τις δυνατότητες) πρόσβαση στην προς συζήτηση θεματική ενότητα ή ακόμα καλύτερα - όταν αυτό είναι εφικτό - το ίδιο το κείμενο που θα παρουσιαστεί από τον εισηγητή ή τους εισηγητές.
Δ. Τέτοιου είδους επεξεργασίες είναι σε θέση να στηρίξουν μία δυναμική συνεργασίας εντός της ομάδας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να διευκολύνει τους συμμετέχοντες να προχωρήσουν – σε ένα δεύτερο διακριτό επίπεδο – στην συγγραφή κειμένων τα οποία θα αποδεσμεύονται από το πνεύμα και την δομή του επιστημονικού θεωρητικού λόγου, δίνοντας έτσι την δυνατότητα για την παραγωγή κειμένων λογοτεχνικού χαρακτήρα, τα οποία θα μπορέσουν ανάλογα με την επιθυμία των συγγραφέων τους να διαβαστούν στους συνεργάτες. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να γράψουμε τι μας προκάλεσε προσωπικά στον καθένα η ενασχόληση με το συγκεκριμένο επιστημονικό κείμενο. Σαν ένα είδος μετά-αφήγησης, η οποία προέκυψε αφότου ήρθαμε αντιμέτωποι από κοινού με τις ιδέες του συγγραφέα που μελετήσαμε.