Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

ΤΑΣΟΣ ΤΖΑΝΗΣ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ (2014-2020).Τοποθέτηση του Περ. Συμβούλου Τάσου Τζανή στο Π.Σ. Πελ/σου.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,
Η φιλοσοφία του  ΠΑΑ 2014-2020, με βάση & το πλαίσιο εφαρμογής του, όπως αυτό λεπτομερώς  περιγράφεται στο σχετικό ένθετο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων βασίζεται κυρίως:
Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του αγροτικού τομέα.
Στην προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας.
Στις καινοτόμες δράσεις & την εξωστρέφεια.
Στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Στην αειφορία & στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Στην πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων & των παραγώγων τους.
Στην καθετοποίηση της παραγωγής &
Στην προβολή & προώθηση των αγροτικών προϊόντων.
Τα δεδομένα αλλάζουν, οι κοινοτικοί πόροι διατίθενται με περισσότερη φειδώ & έλεγχο, πιο στοχευμένα & με περισσότερους όρους & προϋποθέσεις. Το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης & δράσης & να μην συνεχίσουμε να κάνουμε εκείνα που μας οδήγησαν στην δημιουργία παρασιτικών φαινομένων ενισχύσεων επιδοματικού & όχι αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,
Τις λέξεις & τις έννοιες που μόλις προανέφερα, δεν τις έχουμε ακούσει για πρώτη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο & τις συγκεκριμένες δράσεις δεν τις  συναντάμε για πρώτη φορά. Ας θυμηθούμε όλοι μαζί τι λέγαμε & τι κάνουμε για την αειφορία & την βιωσιμότητα, για τον Τουρισμό, για το ελαιόλαδο σε ξεχωριστή συζήτηση & σε όσες φορές  χρειάστηκε να παρέμβουμε για τα επί μέρους αγροτικά προβλήματα. 
Σας θυμίζω επίσης ότι τον Στρατηγικό μας Σχεδιασμό, τον βασίζουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη, ταυτόχρονα & στους 3 τομείς παραγωγής, με σεβασμό στο περιβάλλον  & την αειφορία, με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες & στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών κοινωνιών.
Απ΄ ότι λοιπόν αντιλαμβάνεσθε όλοι η φιλοσοφία μας συμπίπτει με αυτή του συγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020. Εμείς συμφωνούμε & είμαστε εδώ & είμαστε έτοιμοι.


Κυρίες & κύριοι,
Στην επιστολή σας αναφέρεσθε στον προγραμματισμό- σχεδιασμό του ΠΑΑ 2014-2020. Ο προγραμματισμός, σε κάθε πρόγραμμα ή δράση, πρέπει να είναι ρεαλιστικός, εφικτός, με εντιμότητα & ειλικρίνεια. Πως μπορεί να γίνει όμως αυτό όταν ακόμα & τώρα που μιλάμε, 2 χρόνια μετά την τυπική έναρξη του προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020 δεν γνωρίζουμε την κατανομή των 4,2 δις , ανά Περιφέρεια; Συνέπεια αυτού να μην γνωρίζουμε  πόσες  δράσεις χωράνε μέσα & τι μπορούμε να εντάξουμε. Δεν πρέπει να πάμε στη λογική ¨ναι σε όλους¨ & όταν έρθει η ώρα της υλοποίησης να μας αποκαλέσετε λαϊκιστές  γιατί θα λέμε την αλήθεια ότι δηλαδή φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση που δεν λειτουργεί & δεν αποφασίζει on real time.
Όταν λοιπόν οριστικοποιηθεί η κατανομή των κονδυλίων που μας αναλογούν, τότε μπορούμε να προγραμματίσουμε σοβαρά & υπεύθυνα & τότε μπορούμε να διαβουλευτούμε ειλικρινά & ρεαλιστικά με την κοινωνία & βεβαίως να προχωρήσουμε την συνεργασία επί της ουσίας & των δεδομένων με τους επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ κ.α.).