Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

Τα Ελληνικά Σχολεία Κρανιδίου (Μάσητος) και ΕρμιόνηςΤα Ελληνικά Σχολεία Κρανιδίου (Μάσητος) και Ερμιόνης - Η ίδρυση και ο πρώτος χρόνος λειτουργίας τους

Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου

Σύντομη εισαγωγή

Ελληνικά Σχολεία (Ε.Σ.) ή Σχολαρχεία ονομάζονταν τα σχολεία κατώτερης βαθμίδας της Μέσης Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν με το διάταγμα της 31ης -12-1836. Στην Α΄ τάξη των Ελληνικών Σχολείων γράφονταν, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, οι απολυόμενοι μαθητές της Δ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σ’ αυτά λέγονταν Ελληνοδιδάσκαλοι, ενώ ο Διευθυντής των Σχολείων Σχολάρχης. Ως Ελληνοδιδάσκαλοι, αρχικά, διορίζονταν κάτοχοι απολυτηρίου του 4/ταξίου Γυμνασίου, έπειτα από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον Επιτροπής. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων, ιδιαίτερα στις επαρχιακές πόλεις, φοιτούσε περιορισμένος αριθμός κοριτσιών. Τα σχολεία αυτά καταργήθηκαν με τον Νόμο 4373/1929 και την ίδρυση των εξαταξίων δημοτικών σχολείων και γυμνασίων.

Το Ελληνικό Σχολείο Μάσητος (Κρανιδίου)

Στις 23 Νοεμβρίου 1840 συνήλθε για πρώτη φορά σε μια ιστορική συνεδρίαση «το Δημοτικόν Συμβούλιον του Μάσητος δια να σκεφθή περί συστάσεως Ελληνικού Σχολείου εις τον Δήμον». Με το υπ΄ αρ. 56/23-11-1840 σχετικό έγγραφο το Δημοτικό Συμβούλιο:

1.    Προτείνει προς διορισμό στο υπό ίδρυση σχολείο τον Ελληνοδιδάσκαλο Ανδρέα Πέπα, κάτοχο των τυπικών προσόντων διορισμού.

2.    Ορίζει τον μισθό του Ελληνοδιδασκάλου στις 125 δραχμές μηνιαίως για τα επόμενα τρία χρόνια αναφέροντας και τις υποχρεώσεις του.


3.    Παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης στο σχολείο μαθητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον από τις γειτονικές περιοχές, κατόπιν συμφωνίας με τον Ελληνοδιδάσκαλο.

4.    Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να ενεργήσει τα δέοντα για τον διορισμό του Ελληνοδιδασκάλου όσο το δυνατόν συντομότερα.

5.    Βεβαιώνει πως έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και είναι καταγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 1839.

Το Ελληνικό Σχολείο Μάσητος λειτούργησε για πρώτη φορά το 1841 με πρώτο Ελληνοδιδάσκαλο τον Ανδρέα Πέπα. Η λειτουργία του συνεχίστηκε αδιάκοπα για 88 χρόνια μέχρι το 1929, οπότε και καταργήθηκε.

Το Ελληνικό Σχολείο Ερμιόνης

Το Ελληνικό Σχολείο στην Ερμιόνη ιδρύθηκε με Β.Δ. που δημοσιεύτηκε στο υπ. αρ. 254/30-9-1890 Φ.Ε.Κ. και λειτούργησε άμεσα το σχολικό έτος 1890-1891. Πρώτος Ελληνοδιδάσκαλος ήταν ο Στέφανος Δούκας και οι μαθητές που γράφτηκαν στο Σχολείο τη χρονιά αυτή ήταν οι παρακάτω δεκαέξι (16).


Ανδρόνικος Λαζ. Καρβελάς
Ιωάννης Παν. Φασιλής
Ιωάννης Διον. Στεργίου
Κυριάκος Ηρακ. Μάλλωσης
Δημήτριος Νικ. Νικολάου
Δημήτριος Βασ. Παπα-Νάκος
Γεώργιος Ιωαν. Δεληγιάννης
Εμμανουήλ Ιωαν. Δεληγιάννης
Σπυρίδων Δημ. Μανουσάκης
Ανάργυρος Κ. Καραγιάννης
Άγγελος Ευστρ. Ζωγράφος
Μιχάλης Ιωαν. Λαζάρου
Ευστράτιος Αναργ. Πασχάλης
Γεώργιος Π. Νίκας
Παναγιώτης Δημ. Χόντας
Γεώργιος Αναρ. Μερτύρης


Οι προαναφερόμενοι μαθητές ήσαν γεννημένοι στην Ερμιόνη και είχαν ηλικία 10-15 ετών. Στην Α΄ τάξη του Ελληνικού Σχολείου γράφτηκαν τη 10η Νοεμβρίου 1890 με το απολυτήριο της Δ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης. Τα μαθήματα που διδάχθηκαν ήταν τα εξής έξι (6): Ελληνικά, Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία και Καλλιγραφία. Η διαγωγή των μαθητών είχε τρεις διαβαθμίσεις, «Επαινετή 10», «Κοσμία 8» και «Καλή 4». Η βαθμολογία των μαθημάτων γινόταν με 10/βαθμη κλίμακα και άριστα το 10. Ο μέσος όρος προόδου έβγαινε με κλασματικό αριθμό π.χ. 8 36/42 και είχε ανάλογο χαρακτηρισμό (Άριστα, Πολύ καλά, Καλά, Μέτρια).

Σημείωση

Το παρόν αποτελεί προδημοσίευση της έρευνάς μας με θέμα: «Τα Ελληνικά Σχολεία Κρανιδίου & Ερμιόνης – Πορεία στον χρόνο».