Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Εργαστήριο τέχνης του πεζού λόγου με τον Στρατή Χαβιαρά στο Ναύπλιο

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard, στο πλαίσιο του 1ου Πανελληνίου Συμποσίου για τους Συγγραφείς της Αργολίδας «Αργολίδα, ο τόπος της συν-γραφής», προσφέρει εργαστήριο τέχνης του πεζού λόγου με συντονιστή τον συγγραφέα Στρατή Χαβιαρά.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το εργαστήριο θα προσφέρει την ευκαιρία σε ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην εμπειρία τους με τη γραφή, να εργαστούν εντατικά σε ένα δημιουργικό περιβάλλον υπό την καθοδήγηση του συντονιστή. Με αφορμή επιλεγμένα δείγματα γραφής των συμμετεχόντων, το εργαστήριο θα αποτελέσει μια εντατική και εκτεταμένη άσκηση πάνω στα βασικά ερωτήματα της γραφής. Ο σκοπός είναι να εξοικειωθούν σε βάθος με ζητήματα και τεχνικές που απαιτεί η συγγραφή. Απευθύνεται σε όσους έχουν εξοικειωθεί με την πολλαπλότητα και την ποικιλία των ειδών και των απαιτήσεων του γραπτού λόγου, και θέλουν να προχωρήσουν σε πιο σύνθετες κατακτήσεις στην τέχνη του.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες θα
γράψουν, θα πειραματιστούν και θα συζητήσουν διάφορες μορφές και απόψεις της δημιουργικής έκφρασης. Θα διαχειριστούν τα «προβλήματα» που έχουν συναντήσει κατά τη διαδικασία γραφής, με στόχο την απόκτηση εργαλείων αλλά και την αυτοπεποίθηση για να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν ένα δικό τους, προσωπικό ιδίωμα. Θα εξετάσουν σε βάθος απόψεις του γραπτού λόγου, όπως θεματικές εμμονές, δομή, αφηγηματική φωνή, επιλογή οπτικής γωνίας, υπόθεση, θέμα, πλοκή, ο μυθιστορηματικός ήρωας (ανάπτυξη και ωρίμανση χαρακτήρων), περιγραφή και διάλογος, δραματικός και εσωτερικός μονόλογος, γλώσσα, τόνος και ύφος. Τέλος, το εργαστήριο θα προσφέρει εξατομικευμένη παρέμβαση και υποστηρικτική ανατροφοδότηση για κάθε πιθανό ερώτημα σχετικά με τη δημιουργική γραφή. Σύντομες, ατομικές συναντήσεις μπορούν να ορίζονται μετά το κάθε τρίωρο εργαστήριο, σε συνεννόηση κάθε φορά με τον συντονιστή.
Τόπος διεξαγωγής: Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Ναύπλιο (Πλατεία Φιλελλήνων και οδός Όθωνος).
Διάρκεια του εργαστηρίου: 12 ώρες.
Μέρες και ώρες διεξαγωγής: Το εργαστήριο περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις τρίωρες συναντήσεις, που θα υλοποιηθούν το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Απριλίου και το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου, από τις 11.00 έως τις 14.00.
Αριθμός συμμετεχόντων: Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων οι οποίοι θα επιλεγούν από τον συντονιστή θα είναι δώδεκα.
Κόστος: Το εργαστήριο προσφέρεται χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση matina.goga@chs.harvard.edu έως και τις 21 Φεβρουαρίου, με θέμα: «Συμμετοχή στη σειρά συναντήσεων του εργαστηρίου τέχνης του πεζού λόγου» και θα πρέπει να υποβάλουν:
α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας, η ηλικία, οι σπουδές, ενδεχόμενες δημοσιεύσεις τους και
β) ένα δείγμα γραφής τους σε ηλεκτρονική μορφή, πληκτρολογημένο με 1,5 διάστιχο, με γραμματοσειρά Verdana και μέγεθος γραμμάτων 12, μεγίστης εκτάσεως χιλίων λέξεων.
Το δείγμα γραφής θα είναι ένα μικρό διήγημα-άσκηση: μια σύντομη, τολμηρή, καλά δομημένη (με αρχή, μέση και τέλος) ερωτική σκηνή, σε πρώτο ή τρίτο πρόσωπο. Η ιδέα είναι να περιγραφούν γνήσια ανθρώπινα συναισθήματα ή και προβλήματα, με σύνθετο λόγο και κίνηση (δράση) στο είδος της ερωτικής λογοτεχνίας – όχι της πορνογραφίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Καμία αίτηση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά πέραν της 21ης Φεβρουαρίου.
Επιλογή συμμετεχόντων: Η επιλογή των τελικών συμμετεχόντων θα γίνει από τον συντονιστή του εργαστηρίου, συγγραφέα Στρατή Χαβιαρά.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Η κοινοποίηση της λίστας επιτυχόντων θα γίνει στις 18-20 Μαρτίου και οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά. Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, παρέχεται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του 1ου Πανελληνίου Συμποσίου για τους Συγγραφείς της Αργολίδας «Αργολίδα, ο τόπος της συν-γραφής», εδώ / (είναι υπό κατασκευή, σύντομα θα είναι σε λειτουργία) και καθημερινά, ώρες 10.00-17.00, στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, τηλ.: 27520.47040 και 27520.47030.http://diastixo.gr