Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Αναδρομικές χρεώσεις κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας του Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι 5 Δεκεμβρίου 2015

           Προς Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
                      κ. Πάλλη Ιωάννη                               
            Κοιν.: Δήμαρχο Ερμιονίδας 
                       κ. Σφυρή Δημήτριο


ΘΕΜΑΑναδρομικές χρεώσεις κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.ΑΕρμιονίδας τουΔήμου Ερμιονίδας

Κύριε Πρόεδρε
παρακαλώ όπως με ενημερώσετε και μέσω εμού τους ενδιαφερόμενους -θιγόμενους συνδημότες μας καταναλωτέςγια τις ενέργειες στις οποίες έχετεπροβεί ή προτίθεστε να προβείτε,  σχετικά με την μη νόμιμη χρέωση καιαποστολή αναδρομικών λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.ΑΕρμιονίδας στουςκαταναλωτές κατοίκους του πρώην Δήμου Ερμιόνης (Ερμιόνη - Ηλιόκαστρο – Θερμησία) για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014.

Συγκεκριμένα:
Μετά από ανώνυμη καταγγελίαη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής ΛειτουργίαςΔιεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών ΠροσώπωνΤρίπολης σας κοινοποίησε γνωστοποίησηλαμβάνοντας υπ’ όψη το υπάρχονΝομικό πλαίσιο και τις κείμενες διατάξειςστις 7 - 7- 2015 και με Α.Π. 47698/3029,   
ότιδεν είναι νόμιμη η αποστολή αναδρομικών λογαριασμών στουςκαταναλωτές της Υπηρεσίας Ύδρευσης  του πρώην Δήμου Ερμιόνης και νυνΔ.Ε.Υ.ΑΕρμιονίδας με το τρέχον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡήτοι με τηνπροσαύξηση του 80%.
Στις 15 Οκτωβρίου 2015 με ΑΠ. 23503 το Τμήμα Εσόδων του ΥπουργείουΕσωτερικών & Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΓενική Διεύθυνση ΟικονομικώνΥπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α.απαντώντας στο σχετικό έγγραφο με Α.Π. 47698/3029/7/7/2015, τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης ΠελοποννήσουΔυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τοοποίο έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο Ερμιονίδας και στη Δ.Ε.Υ.ΑΕρμιονίδας τουΔήμου Ερμιονίδαςλαμβάνοντας υπ’ όψη την κείμενη νομοθεσία καιεξετάζοντας τις αποφάσεις των Δ.Στου Δήμου Ερμιονίδας και της Δ.Ε.Υ.Α.Ερμιονίδαςγνωστοποιεί ότι ισχύει το προϋπάρχον τιμολόγιο και δεν οφείλεταιειδικό τέλος 80% για το διάστημα 2011, 2012, 2013, 2014 από τουςκαταναλωτές του πρώην Δήμου Ερμιόνης.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τον τρόπο επιστροφήςτων αναλογούντων χρημάτων προς τους καταναλωτές του πρώην ΔήμουΕρμιόνηςτης μη οφειλόμενης καταβολής  του ειδικού τέλους 80%  για τοπροαναφερθέν χρονικό διάστημα.   


Μετά τιμής 
Γιάννης Γεωργόπουλος