Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Εκδήλωση-Διαβούλευση :«Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο»

Εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο Ερμιονίδας, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο”

Ο Δήμος Ερμιονίδας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο”, την Τετάρτη 14/10/2015 και ώρα 18.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γενικού Λυκείου Κρανιδίου.
Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Ερμιονίδας. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός Δήμου Ερμιονίδας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY - LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 - 2020.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην οποία υλοποιείται σήμερα ο Άξονας 3 και ο Άξονας 4 του Τοπικού Προγράμματος LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Η συνολική έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, υπολογίζεται σε ~9.500km2 και 144.102 άτομα αντίστοιχα (εξαιρουμένων των αστικών κέντρων της Σπάρτης, της Τρίπολης, του Άργους και του Ναυπλίου).
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με τη συνεργασία και τη στήριξη των τοπικών φορέων, το διάστημα αυτό, βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο.
Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διοργανώνει την Τετάρτη 14-10-2015 και ώρα 18:00 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, με θέμα: «Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο»
Στελέχη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ) και την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζεται για την Ανατολική Πελοπόννησο.
Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020).
Πληροφορίες: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, τηλ. 27570-22807, Fax. 2757023230, ιστοσελίδα www.parnonas.gr, e-mail: info@parnonas.gr


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 

ΘΕΜΑ :  
Προγραμματισμός διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο »
ΣXET. : 
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1957/61/22-07-2015 επιστολή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Ο Δήμος μας στο πλαίσιο του προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου και αποτελώντας μέτοχο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, έχει δεχθεί πρόσκληση για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «CLLD - Ανατολικής Πελοποννήσου».
Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY - LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 - 2020.
Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, ο Δήμος μας σχεδιάζει την υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης στις 14/10/2015 στο Γενικό Λύκειο Κρανιδίου και ώρα 18:00.
Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου μας είναι καθοριστική για τον εν λόγω προγραμματισμό.
Παρακαλούμε για τη διατύπωση των προτάσεων σας, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση τα πρότυπα συμπλήρωσης δημοσίων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) θα βρείτε Ενημερωτικό Έντυπο για το πρόγραμμα CLLD 2014 – 2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο και πρότυπα συμπλήρωσης δημόσιων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
 


Ο  Δήμαρχος

Δημήτρης Σφυρής
Πίνακας αποδεκτών:
  1. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ερμιονίδας
  2. Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ και Ι.Δ. Δήμου Ερμιονίδας
  3.  Σύλλογοι και φορείς Δήμου Ερμιονίδας (Επαγγελματικοί, Πολιτιστικοί κ.λπ.)
  4. Νέες και Νέους Επαγγελματίες
  5. Δημότες και Επιχειρήσεις Δήμου Ερμιονίδας