Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σχετικά με τα αναφερόμενα σε επιστολή του κυρίου Νικολάου Σ. Αντουλινάκη προς το ιστολόγιο «Εικονοσκόπιο News” εδώ και την σχετική ανάρτηση της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2015 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Τέτοιου είδους λάθη, όπως του κυρίου Νικολάου Σ. Αντουλινάκη συμβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω του μεγάλου πλήθους παροχών (11.090 υδρόμετρα) και των ελάχιστων υδρονομέων (2 άτομα) της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Για την εξέταση των περιπτώσεων αυτών η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει συστήσει την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, που απαρτίζεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (απόφαση Δ.Σ. 13/2015). Μετά από αίτηση του καταναλωτή πραγματοποιείται αυτοψία και κατόπιν συνεδριάζει η Επιτροπή με την παρουσία του μέλους που πραγματοποίησε την αυτοψία και του καταναλωτή που έκανε την σχετική αίτηση. Μετά τη συνεδρίαση και τη λήψη απόφασης από την επιτροπή αυτή, το πρακτικό της διαβιβάζεται στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., το οποίο λαμβάνει την σχετική απόφαση επικύρωσης ή μη του πρακτικού αυτού.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν παρόμοια λάθη ή προβλήματα, σαν αυτό που αντιμετωπίζει ο συνδημότης μας από λάθος καταμέτρησης του υδρομέτρου του από τον υδρονομέα της επιχείρησης, να προσέρχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και να υποβάλλουν αίτημα προς την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.

Όσον αφορά τις εκφράσεις, που χρησιμοποίησε ο κ. Αντουλινάκης εις βάρος της επιχείρησης και προσωπικά εις βάρος του Δημάρχου και του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ότι κλέβουν, εξαπατούν και ότι προσβάλλουν ηλικιωμένους και ανέργους, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα προβεί στη λήψη απόφασης για τη νόμιμη αντιμετώπιση της επιστολής του κ. Αντουλινάκη.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ