Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Ποίημα

Ω! παλίμψηστα μπλογκ!
Το χτένι στο χέρι
Τη σκάλα στον ώμο
Πριν φέξει
Η ελιά μας προσμένει.
Με λόγια
Σπειρί στο κοφίνι δεν μπαίνει.


Έρρωσθε στους ελαιώνες
Βασίλης Γκάτσος