Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με σημαντικά θέματα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 

 
Τρίπολη, 13 – 10 – 2014
Αρ. Πρωτ.:  76800/25967
Προς:
1.   Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2.   Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου
3.     Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Κοιν:
1.     κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου
2.     κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3.     κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
4.          Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Πορεία διαγωνισμού διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί σε αρκετές περιοχές στην Πελοπόννησο.
2.       Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (εξ αναβολής).
3.       Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: «Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων» (εξ αναβολής).
4.       Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Παναγιώτη Αλευρά με θέμα: «Καθυστέρηση της αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών λόγω ακαρπίας» (εξ αναβολής).
5.       Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα:
Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ενέργειες εξυγίανσης και απένταξης έργων (εξ αναβολής).
6.       Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: «Ασύδοτη δράση των καπιταλιστών του ποιοτικού τουρισμού».
7.       Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: Διαχείριση απορριμμάτων.
8.       Εισήγηση της Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη απόφασης - γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Έργο προστασίας ακτής (επέκταση) από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή, δημιουργία μεμονωμένου αγκυροβολίου εντός της θάλασσας και τεχνητών υφάλων στον πυθμένα της θάλασσας, στη θέση Άγιος Νικόλαος ΤΚ Βασιλιτσίου ΔΕ Κορώνης Δ Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες Ελένη Αλειφέρη, Περικλής Μαντάς και Κωνσταντίνα Νικολάκου.
9.       Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης (άρθρ. 179 Ν.3852/2010)
10.    Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Περικλής Μαντάς
11.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ σε ιδιωτική δασική έκταση 44.741,27m2 στη θέση Μερτζάνα ΔΕ Ασίνης Δ Ναυπλιέων Ν Αργολίδας».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
12.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ορισμός εκπροσώπων στα καταστατικά όργανα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης
13.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ορισμός εκπροσώπων στα καταστατικά όργανα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης
14.    Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
15.    Ορισμός εκπροσώπου για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ. 170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ Α.Ε. Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης
16.    Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ