Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Παρατηρητήριο;

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

Δεν πρόκειται για παρατηρητήριο ούτε για ελεγκτήριο, διότι δεν παρατηρεί, δεν ελέγχει απλώς, ούτε γνωμοδοτεί απλώς. Δεν λέει στον ΟΤΑ ότι κατόπιν παρατηρήσεως και ελέγχου η γνώμη μας είναι η τάδε. Παίρνει μέτρα και φροντίζει να υλοποιηθούν. Είναι δηλαδή Τρόικα.... επαναφοράς στο σωστό δρόμο. Όχι φυσικά συνιστώντας τη λήψη δανείου για να λυθεί το πρόβλημα.
Μακάρι να είναι έτσι. Γιατί μπορεί κάλλιστα να είναι μία νέα Διεύθυνση που θα αμείβεται για να παρατηρεί απλώς, σύμφωνα με την ελληνική δημόσια πρακτική.
Δύσκολα τα πράγματα για τον Καλλικράτη.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος