Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Τρίτη και 13


Βάλτε λίγο γέλιο 2' για τη σημερινή μέρα!
(μέσα στη μαυρίλα του πολέμου που ζούμε και στην πολιορκία που μας ήρθε)
Μια φίλη