Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Ο Ανάβαλος …ψάχνει τον δρόμο για την Ερμιονίδα

Αποφασίστηκε η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι μελετητές 
Στην διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός του Αναβάλου για την Ερμιονίδα κατέληξαν οι μελετητές και συμφώνησαν με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
Τα ζητήματα και οι εναλλακτικές λύσεις που κυρίως απασχόλησαν τη Μελέτη ήταν δύο:
Α. Η όδευση από το αντλιοστάσιο Ιρίων στην Άρια μέχρι την περιοχή της Κάντιας.
Β. Η όδευση από το ακρωτήρι των Ιρίων μέχρι την Κοιλάδα.
Στο πρώτο τμήμα της όδευσης Άρια – Κάντια, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε βόρεια πορεία μέσω του δρόμου Ναύπλιο – Πυργιώτικα – Αγ. Αντώνιος – Κάντια. Τελικά επελέγη η νότια όδευση Άρια – Λευκάκια – Δρέπανο – Βιβάρι – Ανηφοράκι - Κάντια Παραλία Ιρίων, με ένα μήκος αγωγού
22,5 χλμ και διάμετρο Φ900.
Στο δεύτερο τμήμα Ακρωτήρι Ιρίων - Κοιλάδα, εξετάστηκε τόσο η χερσαία, όσο και η υποθαλάσσια όδευση. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η δυνατότητα υποθαλάσσιας όδευσης από το ακρωτήρι Ιρίων στον όρμο Βουρλιάς, μέχρι το ακρωτήρι Κόκκινος στην Κοιλάδα. Η συγκεκριμένη υποθαλάσσια όδευση τελικά αποκλείστηκε, εξαιτίας του μεγάλου βάθους (άνω των 140 μέτρων) που θα συναντούσε ο αγωγός και της αδυναμίας αντιμετώπισης των μεγάλων τεχνικών προβλημάτων.
Η χερσαία όδευση που τελικά επελέγη είχε δύο (2) εναλλακτικές λύσεις. Η μία μέσω ανάρτησης του αγωγού επί της βραχώδους ακτής της περιοχής του Ακρωτηρίου Βουρλιά (συνολικού μήκους 7,5χλμ), η οποία και τελικά δεν επελέγη λόγω σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και αδειοδοτήσεων που θα προκαλούσε, ενώ η δεύτερη λύση η οποία και τελικά προτείνεται, προβλέπει όδευση στο εσωτερικό χερσαίο μέρος της περιοχής, μέσω όρμου Σαλαντίου και κατάληξη σε δεξαμενή έξω από την Κοιλάδα, με μια συνολική όδευση στο δεύτερο αυτό τμήμα μήκους 22,5χλμ.
Οι σχετικές χαράξεις και στα δύο τμήματα, φαίνονται στους επισυναπτόμενους δύο χάρτες.
Συνολικά η χάραξη του αγωγού έχει ένα μήκος 45χλμ και αναμένεται να καλύψει τις τοπικές αρδευτικές ανάγκες σε έκταση 22.000 στρεμμάτων περίπου, με παροχή 2.500κ.μ./ώρα.
Αναφορικά με το θέμα, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μέσα στο 2011 ανατέθηκε και παραδόθηκε το βασικό τμήμα της Μελέτης για την επέκταση του Αναβάλου στην Ερμιονίδα. Ένα έργο που θα λυτρώσει ολόκληρο το Δήμο από την μεγάλη υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και την εισδοχή της θάλασσας στο χερσαίο τμήμα. Μαζί με την σημαντική παρέμβαση που αναμένεται να υπάρξει στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, σημαντική επίσης αναμένεται να είναι η συμβολή του έργου στο ευρύτερο υδατικό ισοζύγιο. Ουσιαστικά με το έργο της επέκτασης του Αναβάλου δικαιολογημένα μπορούν να προσβλέπουν οι κάτοικοι της Ερμιονίδας στην άμεση και έμμεση επίλυση τόσο του αρδευτικού, όσο και του υδρευτικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν παραγωγοί αγρότες, μόνιμοι κάτοικοι και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το έργο έχει αρκετό δρόμο μπροστά του, όμως είναι σημαντικό ότι ήδη άρχισαν να κατατίθενται και να εγκρίνονται οι μελέτες υλοποίησής του».