Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

<< η άσκηση του εκλογικού “δικαιώματος” αποτελεί αρμοδιότητα,

 δηλαδή, δημόσιο λειτούργημα >>

Παντελής Α. (2016), Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη 


Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
Το δικαίωμα της ψήφου (ιστορικά στοιχεία, βασικές αρχές)