Κυριακή 21 Μαΐου 2023

από τον Παπαδιαμάντη, λόγω της ημέρας

 « Εισήλθεν εις το κουρείον του εις ιερεύς, του εφρόντισε την γενειάδαν και ότε του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη: 

” Τίποτα παπούλη μου, για την Εκκλησία, δωρεάν ” . 

Την επομένην ευρήκε 12 χάρτινες εικονίτσες Αγίων και μίαν ευχαριστήριον επιστολήν εις την είσοδον του κουρείου. 

Εισήλθεν εις το κουρείον του εις αστυνομικός, τον εκούρευσε και ότε του εζήτησε τον λογαριασμόν, απεκρίθη: 

” Τίποτα κυρ-Αστυνόμε, για την κοινωνία μας δωρεάν ” . 

Την επομένην ευρήκε 12 κουλούρια και μίαν ευχαριστήριον επιστολήν εις την είσοδον του κουρείου. 

Τέλος εισήλθεν εις το κουρείον του εις Βουλευτής, τον εκούρευσε και ότε του εζήτησε τον λογαριασμόν απεκρίθη: 

” Τίποτα κυρ-Βουλευτά, για την πατρίδαν μας δωρεάν ” .  

Την επομένην ευρήκε 12 Βουλευτάς εις την είσοδον του κουρείου. » 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης______________________________________________________________
 

επ΄ ευκαιρία, 
παραπέμπω στο εξαιρετικά επίκαιρο διήγημά του (ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
με τίτλο «Οἱ Χαλασοχώρηδες», 
που το βρήκα δημοσιευμένο ολόκληρο και αξίζει να διαβαστεί,
όπου γράφει για τους πολιτικούς εκπροσώπους της εποχής και τους διάφορους αυλικούς τους: 

Έλλη Βασιλάκη