Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Οφειλόμενη διόρθωση του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη Οφειλόμενη διόρθωση

του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

Με αφορμή την 196η επέτειο από τον ηρωικό θάνατο του Γιάννη Μήτσα αναφέρουμε τα εξής: Παρασυρόμενοι από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και από τις επιγραφές που υπήρχαν στις προτομές των Μητσαίων, είχαμε αναγράψει στην ευχετήρια κάρτα του ΕρμιονικούΣυνδέσμου έτους 2017 ως πατρώνυμο των Γιάννη και Σταμάτη Μήτσα το όνομα Γεώργιος (φωτο 1αντί του ορθού Αδριανός. Το ανωτέρω πατρώνυμο βεβαιώνεται από τα παρακάτω τρία στοιχεία των ερευνών μας:

➢ Η υπογραφή του Σταμάτη Μήτσα στα πρακτικά των επαναστατικών εθνοσυνελεύσεων, όπου το γράμμα Α του πατρώνυμου συνδέεται «καλλιγραφικά» με το αρχικό γράμμα Μ του επιθέτου. (φωτο 2
➢ Το όνομα του πρωτότοκου γιου του Σταμάτη Μήτσαήταν Αδριανός.
➢ Στους εκλογικούς κατάλογους του Δήμου Ερμιόνηςέτους 1867       αναγράφεται με α/α 
428 ο Σταμάτης Μήτσας με όνομα πατέρα Αδριανός.