Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Η απειθαρχία (απείθεια) των Κρανιδιωτών του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

 Από την τοπική ιστορία

Η απειθαρχία (απείθεια) των Κρανιδιωτών

του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

Ένα από τα έγγραφα με τοπικό ενδιαφέρον που δημοσιεύονται στο «Αργολικόν Ιστορικόν Αρχείον» είναι και το υπ’ αριθμ. 65/25 Οκτωβρίου 1826Υπογράφεται από τον Πρόεδρο Ανδρέα Ζαΐμη και τα οκτώ μέλη τηςΔιοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος που εδρεύει στο Ναύπλιο και αποστέλλεται στον στρατηγό Δημήτριο Τζ(σ)ώκρη με καταγωγή από το Άργος. Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφο ο στρατηγός όφειλε να μεταβεί στο Κρανίδι συνοδεία διακοσίων (200) στρατιωτών, προκειμένου να εκτελέσει «μ’ όλα τα προσφυή δυνατά μέσα» τη διαταγή της Διοίκησης, καθώς οι Κρανιδιώτες αρκετό καιρό τώρα αρνούνταν να συμμορφωθούν με αυτή.Ειδικότερα ο Δημήτριος Τσώκρης διετάχθη:

1. Να λάβει από τους Κρανιδιώτες δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) γρόσια, προερχόμενα, πιθανότατα, από προηγηθέντα έρανο,τα οποία οι Κρανιδιώτες δεν είχαν παραδώσει στον Γενικό Αρχηγό (Θεόδωρο Κολοκοτρώνη), ως όφειλαν.
2. Να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά των φονιάδων του Κοντόσταυλου στο Ναύπλιο, προκειμένου να δικαστούν από το Εγκληματικό Δικαστήριο.
3. Να ενεργήσει, ώστε εκείνοι που εισέπραξαν τα χρήματα από την πώληση του αλατιού της λίμνης της Θερμησίας και δεν τα παρέδωσαν στην Επιτροπή που στάλθηκε για τον σκοπό αυτό, να παρουσιαστούν άμεσα στη Διοίκηση. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι για να εκτελέσει το τρίτο μέρος της διαταγής μπορεί «να μεταχειριστεί όλα τα δυνατά μέσα».

Τέλος, η Διοίκηση αναγνωρίζει στον στρατηγό την ικανότητα και τη σωφροσύνη για την επιτυχή έκβαση των ανωτέρω σε σύντομο χρονικό διάστημα και «προ πάντων θέλει ανακαλέσει τους Κρανιδιώτας εις τα χρέη τους».

Τα γεγονότα αυτά δεν ήταν σπάνια κατά τη διάρκεια των επαναστατικών χρόνων, σύμφωνα με διασωθέντα έγγραφα και βιβλιογραφικές αναφορές. Πολλές φορές οι κάτοικοι περιοχών αλλά και ομάδες ατόμων ή και μεμονωμένα άτομα δεν συμμορφώνονταν με τις διαταγές της Διοίκησης. Τότε,προκειμένου να επιβάλλει τον «νόμο», η Διοίκηση έστελνε μικρά στρατιωτικά σώματα, με σκοπό την αποκατάσταση της τάξης

Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Τηρουμένων των αναλογιών παρόμοια επεισόδια συμβαίνουν και στις μέρες μας, όταν για διάφορους λόγους δεν πειθαρχούμε και με ακραίους τρόπους εναντιωνόμαστε σε αποφάσεις και νόμους του Κράτους (φορολογικοί έλεγχοι, πληρωμή διοδίων, χώροι εναπόθεσης υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κ.λπ.).

Κατά την γνώμη μου, η κριτική σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και οι νόμιμες αντιδράσεις είναι αναγκαίο να υφίστανταιαλλά έως εκεί... Διαφορετικά θα διαλυθούμε ως Χώρα.