Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Ο φάρος της Ερμιόνης..


.. κοσμεί τον τόπο του, με άλλη ιδιότητα.


 Όσοι διεκδίκησαν και όσοι εργάστηκαν για την επιστροφή και τη συντήρησή του, δικαιώθηκαν.

  Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης