Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Ο οδικός χάρτης για την επιστροφή στην κανονικότητα..

 σκίτσο @hengontheworld στην Le Monde