Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Τ. ΤΟΚΑΣ: ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ- ΜΑΡΙΝΕΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ


κ. Δήμαρχε,

Αν και πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια   μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως νέα Δημοτική Αρχή,  δεν έχουμε καμία ενημέρωση σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου για σημαντικά θέματα που απασχολούν τον Δήμο Ερμιονίδας  όπως το Αποχετευτικό Δίκτυο, τις ενέργειές σας για καλύτερη ποιότητα νερού στις βρύσες των καταναλωτών και τις Μαρίνες Πορτοχελίου και Ερμιόνης.

Μέσω αυτής της επιστολής ζητούμε  όπως στο αμέσως επόμενο ΔΣ του δήμου μας να μας ενημερώσετε σχετικά, παραθέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα:

1) Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» το οποίο (μετά την επανένταξη) έχει ενταχθεί  στις 31-01-2018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό κόστος πράξης 7.499.101,63€ και πότε προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι συνδέσεις των καταναλωτών με το δίκτυο ;

2) Ποιες οι μέχρι σήμερα ενέργειες σας, αλλά και το σχέδιό σας στο  καίριο ζήτημα  που απασχολεί σήμερα (αλλά και πριν) τους δημότες για την ποιότητα του νερού που τρέχει στις βρύσες των καταναλωτών και που ιδίως στις περιοχές του Κρανιδίου, Πορτοχελίου και Κοιλάδας είναι σε πολύ κακή κατάσταση;

3)   Αν έχει ενεργοποιηθεί η σύμβαση - όσον αφορά το ετήσιο αντάλλαγμα ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00€) προς τον Δήμο μας  για την λειτουργία της Μαρίνας Πορτοχελίου- η οποία υπεγράφη στις 24 Απριλίου 2015, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΑΕ, με την οποία ανέλαβε το έργο της  κατασκευής, της λειτουργίας, και της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Πορτοχέλι;

4) Αν ξεκινήσουν ή όχι οι διαδικασίες για την κατασκευή ενός πολύ σημαντικού έργου στον Δήμο μας , όπως αυτό    της Μαρίνας Ερμιόνης;

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ