Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Το Γιάλα Γιάλα μας

 


που δε θα χαρούμε  φέτος σ΄ έναν πίνακα της κας Ανθούλας Λαζαρίδου - Δουρούκου.