Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Καλό μήνα!
«Αρχές του θεριστή του δρεπανιού μας η γιορτή».
 Πίνακας της  Ανθούλας Λαζαρίδου- Δουρούκου, που τόσο πολύ μας λείπει, από τη συλλογή "Οι μήνες".