Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Καλό μήνα!
«Αρχές του θεριστή του δρεπανιού μας η γιορτή».
 Πίνακας της κας Ανθούλας Λαζαρίδου- Δουρούκου απο τη συλλογή "Οι μήνες".