Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Ιταλία, σε αγαπάμε!


Βγαίνουν στα μπαλκόνια και με μουσικές ξορκίζουν το κακό..