Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας Χρήστος Μπαλαμπάνης


Την παραίτηση του από Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας κατέθεσε με επιστολή του ο Χρήστος Μπαλαμπάνης στον Δήμαρχο Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλο.
Η Δημοτική αρχή Ερμιονίδας προχωράει άμεσα σε εκλογή νέου Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με ανακοίνωση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Οκτωβρίου η οποία αναφέρει:
«Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) 

Θέμα: Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας. 


Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας την 20η.10.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της Ειδικής Συνεδρίασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018, καθώς και στις υπ’ αρ. 6/2018 και 87/2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

http://www.parapolitikaargolida.gr/