Σάββατο 3 Αυγούστου 2019

άκου . . .


Η φθορά έρχεται 

όχι 

με το πέρασμα του χρόνου, 

αλλά 

με το ξεπέρασμα της ζωής. 


Εύα Ομηρόλη 

ακούς; 

Ε.Β.