Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
ΔΙΚΔΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ