Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Τάσος Τόκας :ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΔΑΠ;


Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017
ΠΡΟΣ
κ. Μήτσου Κυριακή
Πρόεδρο του Ν.Π.Κοινωνικής Πρόνοιας κ΄Αλληλεγγύης του Δήμου Ερμιονίδας
Κοινοποίηση:
κ.Σφυρή Δημήτρη, Δήμαρχο Ερμιονίδας 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με τα Κ.Δ.Α.Π.
Κυρία Πρόεδρε,Στις 11-10-2016,  το ΔΣ του Νομικού Προσώπου στο οποίο προΐστασθε, σε τακτική συνεδρίαση με την απόφαση 128 / 2016  αποφάσισε ομόφωνα να προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του προγράμματος των Κ.Δ.Α.Π.(Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

Το έγγραφο συγκεκριμένα αναφέρει:
 Στην συνέχεια  στις 13-10-2016 προκηρύσσεται ο Συνοπτικός Διαγωνισμός    ( ΑΔΑ:ΨΓΜ5ΟΛΤΞ-ΗΚΙ ), ο οποίος διεξάγεται στις 26-10-2016 και μέσα από τα απαραίτητα στάδια που προβλέπονται από το νόμο ( έγκριση Πρακτικών συνεδριάσεων των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων),   κατακυρώνεται στις  9-12-2016 με την Απόφαση 154/2016 του ΔΣ στην εταιρεία DRASIS CAMP ενώ παράλληλα εξουσιοδοτείσθε να υπογράψετε την σχετική σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. έναντι του ποσού των 56.000€ περίπου.Κυρία Πρόεδρε,

Έως σήμερα 09-01-2017  δεν γνωρίζουμε αν  έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ενώ παραδόξως το Νομικό Πρόσωπο με την απόφαση 169/2016 της 21-12-2016, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ( μειοψήφησε η κ. Γκαμίλη Ελένη) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με χρονική διάρκεια από 01/01/2017 έως 31/07/2017, δηλαδή να προσλάβει προσωπικό για να τρέξει το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ.

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 23-12-2016 και αφορά την κάλυψη 19 θέσεων εργασίας κατά ειδικότητες με την αποστολή των βιογραφικών να λήγει πολύ γρήγορα, μόλις σε 8 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2016.Το έγγραφο είναι σαφές:

 Και εδώ προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης για την ενημέρωση τόσο τη δική μας όσο και των δημοτών του Δήμου Ερμιονίδας:1) Η εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε το έργο πότε θα αναλάβει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας;2) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του Νομικού Προσώπου για τη σύναψη συμβάσεων γίνεται για λογαριασμό της εταιρείας ή όχι; Και κατά πόσο μπορεί το Νομικό Πρόσωπο να δεσμεύει με τις επιλογές του τον ανάδοχο;3) Αν όχι, μήπως αυτό σημαίνει ότι την τελευταία στιγμή αποφασίσατε να την αποσύρετε, λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης:4) Υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ για τις ενέργειες αυτές;5) Πόσο στοίχισε στο Νομικό Πρόσωπο και κατ΄ επέκταση στο Δήμο Ερμιονίδας η διαδικασία της διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού;6) Μέχρι τις 31-12-2016 και από την έναρξη του προγράμματος του ΚΔΑΠ, πόσα άτομα έχουν εργαστεί και ποιό είναι το κόστος αυτών των υπηρεσιών;7) Πώς προστατεύσατε με τις ενέργειές σας τα συμφέροντα του Δήμου;Τάσος Τόκας Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ