Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΟΥΡΝΩΝ


 Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣ
κ. Θεοδώρου Κωνσταντίνα
Πρόεδρο του Συμβουλίου
της Τ.Κ. Φούρνων
                                                                                                    Κοινοποίηση:
                                                      κ. Σφυρή Δημήτριο
Δήμαρχο Ερμιονίδας
Θέμα :  Τήρηση του Ν. 3852 / 2010 και σύγκληση του συμβουλίου της Τ.Κ. Φούρνων για προστασία των τοπικών συμφερόντων.
 Κυρία Πρόεδρε,
Στις 23 Δεκεμβρίου 2016 σας αποστείλλαμε αίτημα για άμεση σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου με θέμα την διάνοιξη πηγαδιού στην τοποθεσία Φέχθι της Τοπικής Κοινότητας Φούρνων.
Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε λάβει καμία πρόσκληση!!!

Φαίνεται πως θεωρείτε το θέμα άνευ σημασίας και πως δεν πρέπει   το Τοπικό Συμβούλιο  να διαφυλάξει και να διασφαλίσει το συμφέρον του χωριού;;;

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852 /2010 ( Καλλικράτης) ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας είναι αυτός που καλεί το συμβούλιο, με την  αρμοδιότητα που του έχει παραχωρηθεί από τον ίδιο το νόμο.
Αυτό γίνεται:
      μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα,
      κάθε φορά που το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής κοινότητας,
      όταν το ζητήσει με γραπτή αίτηση το 1/3 των κατοίκων τηςτοπικής κοινότητας
Λόγω, λοιπόν, της σοβαρότητας του θέματος σας καλούμε να τηρήσετε το νόμο και τις υποχρεώσεις σας και να συγκαλέσετε άμεσα το συμβούλιο  της Τ.Κ.Φούρνων τόσο για την προάσπιση των συμφερόντων του χωριού όσο  και για ενημέρωση των κατοίκων της Κοινότητάς μας.

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  
Δημαράκη Ελένη
Γεωργίου Νίκος