Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Γιάννης Γεωργόπουλος: Καμία απάντηση για τις μη νόμιμες αναδρομικές χρεώσεις της ΔΕΥΑΕΡ


Καμία απάντηση για τις μη νόμιμες αναδρομικές χρεώσεις της ΔΕΥΑΕΡ


Κύριε πρόεδρε της ΔΕΥΑΕΡ. 
Κύριε Δήμαρχε Ερμιονίδας. 

Με επιστολή μας από τις 5 Δεκεμβρίου 2015 ζητήσαμε να μας ενημερώσετε και να πληροφορήσετε τους Δημότες - κατοίκους των περιοχών του πρώην Δήμου Ερμιόνης, σχετικά με τις αναδρομικές χρεώσεις που αφορούν τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΕΡ.

Αν και είστε ενήμεροι από τον Οκτώβριο του 2015 με το σχετικό έγγραφο του τμήματος εσόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μη νομιμότητος των αναδρομικών χρεώσεων στους λογαριασμούς των καταναλωτών των περιοχών του πρώην Δήμου Ερμιόνης και με την επιστολή μας σας ζητήσαμε να γνωστοποιήσετε τις ενέργειές σας για την αποκατάσταση των παρανόμως εισπραχθέντων χρημάτων των καταναλωτών, έως σήμερα δεν έχουμε αξιωθεί απαντήσεως. 

Όπως ο Νόμος ορίζει, είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε και να ενημερώσετε μέσω ημών τους Δημότες - καταναλωτές, ιδιαίτερα για αυτό το θέμα το οποίο αφορά είσπραξη χρημάτων από μη νόμιμες αναδρομικές χρεώσεις.Γιάννης Γεωργόπουλος