Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιδόματος Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης του Δήμου Ερμιονίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Ο Δήμος Ερμιονίδας υλοποιεί για πρώτη χρονιά το πρόγραμμα χορήγησης επιδόματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους δημότες του.
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν μία έκτακτη ανάγκη η οποία έχει απορρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή τους και έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική αδυναμία.

Όσοι δημότες αντιμετωπίζουν παρόμοιες ανάγκες θα πρέπει να απευθυνθούν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας.
(υπεύθυνη: κ. Οικονομοπούλου Χρυσούλα τηλ. επικοινωνίας: 2754360027)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1)      Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία μας)
2)
      Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86
3)
      Αστυνομική ταυτότητα ( φωτοτυπία)
4)
      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5)
      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6)
      Εκκαθαριστικό 2014
7)
      Ε1, Ε9
8)
      Κάρτα Ανεργίας
9)
      Έγγραφα τα οποία δικαιολογούν την έκτακτη ανάγκη π.χ. (θάνατος, ασθένεια, πυρκαγιά, διακοπή ρεύματος κ.α.)
10)   ΑΜΚΑ

Διαδικασία
1)                Υποβολή δικαιολογητικών
2)                Διενέργεια κοινωνικής έρευνας για την οικογενειακή
και κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου
3)                Έκδοση απόφασης

                                                                   Η Αντιδήμαρχος

                                                                Φωστίνη Καλλίοπη