Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Πρόσθετο ειδικό τέλος υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας της πραγματικής κατανάλωσης νερού Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΚΡΑΝΙΔΙ, 09-02-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ερώτημα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. προς την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) λάβαμε τη συνημμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας – Δικηγόρου Αθηνών Πάνου Ζυγούρη, στην οποία αναφέρεται ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται να επιβάλουν το πρόσθετο ειδικό τέλος (υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας της πραγματικής κατανάλωσης νερού). Επομένως και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. οφείλει στους λογαριασμούς της να ενσωματώσει το εν λόγω ειδικό τέλος.
ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ