Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Τέχνη στους δρόμους του Ναυπλιου

Συνεχίζεται η εικαστική παρέμβαση στα ΚΑΦΑΟ της πόλης του Ναυπλίου από μαθητές και συνεργάτες - δάσκαλους του Εικαστικού Εργαστηρίου της Βασιλίκης Σαγκιώτη.