Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Κυβέρνηση: τα σκουπίδια σας είναι των εργολάβων

Μας το κοινοποίησε η : Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Αφαίρεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων από τους δήμους, προωθεί η κυβέρνηση

Στη θέση του υφιστάμενου κώδικα δήμων και κοινοτήτων (2006), το ΥΠΕΣ προώθησε στη Βουλή το 
σχέδιο του νέου ενιαίου κώδικα αυτοδιοίκησης. Δυο πολύ σοβαρές προσπάθειες αλλαγών αφορούν 
στις αρμοδιότητες των δήμων και της περιφέρειας Αττικής στη διαχείριση των απορριμμάτων:
1.     Οι αρμοδιότητες των δήμων περιορίζονται στη συλλογή και στη μεταφορά, ενώ ο ισχύων  κώδικας μιλά για αποκομιδή, διαχείριση αποβλήτων, κατασκευή μονάδων επεξεργασίας κλπ..
2.     Ενώ ο σχεδιασμός της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανήκει στους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης (ν. 4042/2012), στις αρμοδιότητες, ειδικά, της μητροπολιτικής περιφέρειας Αττικής προστίθεται «ο σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας».

(Δείτε τις αλλαγές στο επισυναπτόμενο)

Το πρώτο σχόλιο της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, που κινείται, ήδη, στην κατεύθυνση της ενημέρωσης συλλογικοτήτων 
και αυτοδιοικητικών, ήταν:
«Είναι φανερή η πολιτική σκοπιμότητα των αλλαγών, που δεν είναι άλλη από την αποτροπή 
υλοποίησης του μοντέλου της αποκεντρωμένης διαχείρισης και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης».

Σχετικό με τις εξελίξεις αυτές είναι και το άρθρο του Β. Στογιάννη, που αναδημοσιεύουμε. Να σημειώσουμε, 
επίσης, ότι έχει αρχίσει να εκδηλώνεται κάποια κινητικότητα στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το δημοτικό σχήμα «Δίκτυο πολιτών Χολαργού - Παπάγου» 
(επισυνάπτεται).


Περισσότερα εδώ: