Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Εκπαιδευτικό ταξίδι στον Καναδά για φοιτητές

Μέχρι τις 23 Απριλίου μπορούν Έλληνες και λοιποί φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Thinking Canada»,προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 4 εβδομάδων ανά τον Καναδά.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει συνεκπονηθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καναδικών Σπουδών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει σε Ευρωπαίους φοιτητές ένα κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων στον Καναδά. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 1ης ως την 29η Σεπτεμβρίου 2013 και θα επακολουθήσει δίμηνη άσκηση για επιλεγμένους φοιτητές. Η εκκίνηση του προγράμματος θα γίνει στις Βρυξέλλες, όπου οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια σε βάθος ξενάγηση στον Καναδά μέσα από ένα εντατικό κύκλο επισκέψεων σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα, κρατικούς θεσμούς, ινστιτούτα έρευνας και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε κάθε επίσκεψη, οι φοιτητές θα ενημερώνονται για την λειτουργία και τους σκοπούς του αντίστοιχου κρατικού ή ιδιωτικού θεσμού από εξειδικευμένα στον εκάστοτε τομέα στελέχη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες με επόμενους σταθμούς την Οτάβα, το Κεμπέκ, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, τη Βικτόρια και το Βανκούβερ.
Το εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι στον Καναδά θα προσφέρει μια ακαδημαϊκή εμπειρία σε ένα μη ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε θεματικές ενότητες, όπως η πολυπολιτιστική πραγματικότητα και ειδικότερα η σχέση Αγγλοφωνίας-Γαλλοφωνίας, τα Αυτόχθονα Έθνη και ο πολυπολιτισμός, πολιτικά θέματα (ομοσπονδιακό σύστημα, επαρχιακό σύστημα, ρόλος της κυβέρνησης), το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων της Αρκτικής ζώνης), αστικά και οικονομικά ζητήματα (επιχειρήσεις, οικονομικά, εμπόριο). Οι σχέσεις ανάμεσα στον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσουν μέρος του προγράμματος.
Οι φοιτητές, θα συνοδεύονται από πανεπιστημιακούς, οι οποίοι θα προσφέρουν εξηγήσεις και θα απαντούν σε ερωτήσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλεγούν, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν δίμηνη πρακτική στον Καναδά, αμέσως μετά το τέλος της περιοδείας αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του προγράμματος (www.thinking-canada.eu).