Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας


 
Η Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 
δωρεάν διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω Zoom 
με θέμα «Νέα Δεδομένα στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» 
το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 στις18.00 – 19.30 μμ. 

Η διαδικτυακή πρόσκληση θα ανακοινωθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. 


Πρόγραμμα διαδικτυακής επιμόρφωσης:
«Νέα Δεδομένα στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» 
Δρ Ελένη Λιβανίου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας
«Δυσαναγνωσία – Δυσορθογραφία: Στρατηγικές Διαφοροποιημένης Παρέμβασης» 
Δρ Παναγιώτα Γιαννέλη, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας
«Δυσαριθμησία: διαφοροποιημένη παρέμβαση δια της έγκυρης αξιολόγησης»
Δρ. Γιάννης Καραγιαννάκης, Ερευνητής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος MathPro Education 

Μην το χάσετε! 

Έλλη Βασιλάκη