Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Εν όψει της κατάργησης της ΔΕΥΑΕΡ ως Νομικού Προσώπου και της επαναφοράς της στον Δήμο (ίσως και στην Περιφέρεια ή την ΕΥΔΑΠ;) σύμφωνα με τον νέο νόμο.

  Είναι η ΔΕΥΑΕΡ Επιχείρηση;;;;;;;


Εκατοντάδες καταναλωτές του "πόσιμου νερού" Δήμου Ερμιονίδας ακούν και διαβάζουν για Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ). Όσοι εξ αυτών έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε επιχειρήσεις έχουν την περιέργεια να γνωρίσουν τη δομή και το προσωπικό της, δεδομένου ότι για τα μέτρα της περιοχής μας είναι μεγάλη επιχείρηση, με χιλιάδες καταναλωτές (πελάτες), με δεκάδες γεωτρήσεις και πηγάδια, χιλιόμετρα αγωγούς ύδατος και λυμάτων, με δύο σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και δύο παρατημένους, με ανάγκη προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών αλλά και υπηρεσιών.
Ανοίγουν λοιπόν τον Ιστότοπο (site) της ΔΕΥΑΕΡ για να δουν το Οργανόγραμμά της και τα πρόσωπα που αναγράφονται σε αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει ετικέτα ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ, ούτε ετικέτα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Πολλάκις οι εκάστοτε Πρόεδροι της ΔΕΥΑΕΡ έχουν τονίσει ότι δεν έχουν προσωπικό, παρά μία υπάλληλο που φροντίζει για τους λογαριασμούς και έναν υδραυλικό.
Προφανώς χρησιμοποιούν περιστασιακά και τεχνικούς του Δήμου που δεν ανήκουν οργανικά στην ΔΕΥΑΕΡ. Και πάλι έπρεπε να υπήρχε οργανόγραμμα με ονόματα έστω και περιστασιακής απασχόλησης.

Ηλίου φαεινότερον ότι η κύρια δουλειά αυτής της Δημοτικής "Επιχείρησης" δηλαδή, λειτουργία, συντήρηση, επίβλεψη, προμήθειες, νέα έργα γίνεται με αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες. Και πάλι στο οργανόγραμμα έπρεπε να υπάρχουν θέσεις με ονόματα όπως: Υπεύθυνος λειτουργίας βιολογικών σταθμών, Υπεύθυνος δικτύων, συντήρησης, προμηθειών, κ.λ.π. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αναθέτει η ΔΕΥΑΕΡ την λειτουργία και συντήρηση των βιολογικών σταθμών για ένα διάστημα σε ιδιωτική εταιρεία και να μην έχει δικό της υπάλληλο επιβλέποντα. Υπάλληλο με γνώσεις και πτυχία, όχι αιρετό με ψήφους.
Είναι σαν ένα μεγάλο εστιατόριο που έχει αναθέσει την κουζίνα του σε μια εταιρεία, το σερβίρισμα σε άλλη, τις προμήθειες σε άλλη, τη διανομή κατ' οίκον σε άλλη, και το αφεντικό περνάει κάθε τόσο και τους ρωτάει  "πώς πάμε;" χωρίς να έχει κανέναν δικό του να τους εποπτεύει και επιτηρεί. Είναι αυτό που λέει ο λαός: τα έχει φορτώσει στον κόκορα.
Περιέργως λοιπόν (θα έλεγα: ω! του θαύματος!) η επιχειρηση ΔΕΥΑΕΡ στον Ιστότοπό της έχει μόνο ΔΙΟΙΚΗΣΗ με 11 ονόματα αγαπητών συμπολιτών εκλεγμένων.

Πλην του Προέδρου για όλους υπάρχει αναπληρωτής, ώστε να μην υπάρχει κενό. Μια επιχείρηση λοιπόν με 11μελή Διοίκηση και στην πράξη χωρίς υπαλλήλους -  - εργάτες. Πραγματικά πρωτοποριακό.

Ο ισολογισμός του 2020 της ΔΕΥΑΕΡ αναφέρει:
Κύκλο εργασιών: 675000 ευρώ. Είναι τα χρήματα που εισέπραξε από το νερό που διέθεσε στους καταναλωτές,  δηλαδή από τους λογαριασμούς νερού.
Κόστος πωλήσεων: 803000 ευρώ. Δηλαδή το νερό που διέθεσε κόστισε στην εταιρεία 803000 ευρώ, δηλαδή ρεύμα + ανταλλακτικά + αναλώσιμα, + αναθέσεις εργασιών + μισθοδοσία προσωπικού κ.λ.π. Τόσα τουλάχιστον θα έπρεπε και να εισπράξει από την πώληση του νερού, αλλά για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί πολλοί δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς, εισέπραξε 675000.
Την διαφορά 128000 ευρώ την καλύπτει είτε με δανεισμό είτε από άλλες πηγές αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει εδώ.
Ένα κύριο έξοδο της ΔΕΥΑΕΡ είναι τα έξοδα διοίκησης: 172000 ευρώ.
Μια επιχείρηση στο κόστος πωλήσεων περιλαμβάνει στα έξοδα την μισθοδοσία του προσωπικού που μετέχει στην παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Όμως τα έξοδα διοίκησης τα ξεχωρίζει με το σκεπτικό ότι αυτά ούτως ή άλλως υπάρχουν. Δηλαδή η ΔΕΥΑΕΡ είτε πουλήσει όλο το νερό ή το μισό, τα ίδια έξοδα διοίκησης θα έχει.
Άρα  172000 ευρώ αφορούν το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ μαζί με τα επιμέρους έξοδα γραφικής ύλης, γραφείων κ.λ.π. που χρειάζεται.
Άρα το κόστος είναι 803000 + 172000 = 975000 ευρώ. Αφού λοιπόν είναι επιχείρηση,τόσα πρέπει να εισπράξει από την πώληση του νερού. Τα δε διοικητικά έξοδα είναι 172000 Χ 100/ 975000 = 17.64%
Εισπράττοντας όμως μόνο 675000 ευρώ, τα διοικητικά έξοδα είναι 172000 Χ 100/ (675000 + 172000) = 20.30%

Το πραγματικό κόστος του νερού λοιπόν είναι της τάξης του ενός εκατομμυρίου, τα έξοδα διοίκησης υπερβολικά, οι εισπράξεις μόνο περί το 67% του κόστους, και προσωπικό ουσιαστικά δεν υπάρχει. Έτσι προκύπτουν όλα τα προβλήματα μη συντήρησης, αγωγών που τρέχουν, σάπια δίκτυα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν κλ.π.
Στον ισολογισμό, το ενεργητικό της ΔΕΥΑΕΡ είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων αλλά αυτό συμβαίνει λόγω παγίων και κυρίως γιατί περιλαμβάνονται κονδύλια για μεγάλα έργα που στην ουσία κάνει η Περιφέρεια.
Η πραγματικότητα της ΔΕΥΑΕΡ είναι η παραπάνω που περιγράψαμε.

Το πρόβλημα έγινε από νωρίς αντιληπτό, δηλαδή με την ίδρυση του Δήμου Ερμιονίδας, και ακούστηκαν προτάσεις - εισηγήσεις για επάνδρωση της ΔΕΥΑΕΡ με κατάλληλο προσωπικό περίπου 8 έως 12 καταρτισμένων εργαζομένων. (Αυτού του είδους οι προτάσεις είναι εξαιρετικές ...... όταν δεν πρόκειται ο προτείνων να πληρώσει τους προσλαμβανόμενους από την τσέπη του.).
Πρακτικά αυτό σημαίνει: Ένας περιβαλλοντολόγο ή χημικό πτυχιούχο, έναν μηχανολόγο ηλεκτρολόγο, έναν ηλεκτρονικό, ενα οικονομολόγο, έναν πρακτικό μηχανικό, 4 τεχνίτες υδραυλικούς - σωληνουργούς, δύο εργάτες, και φυσικά τα ανάλογα μηχανήματα, εργαστήρια, αποθήκες για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Και εννοείται ότι οι πτυχιούχοι θα σηκώνουν μανίκια και θα εργάζονται στο αντικείμενό τους.
Και ακόμη ..... πρακτικότερα αυτό σημαίνει 500000 ευρώ το χρόνο επιπλέον κόστος μισθοδοσίας!
Σε έναν ισολογισμό του ενός εκατομμυρίου να προστεθούν άλλες 500000 έξοδα, χωρίς να φέρουν ούτε ένα ευρώ έσοδα!
Φυσικά για τόσο προσωπικό δεν υπήρχε αντικείμενο εργασίας. Οι της ανωτάτης εκπαίδευσης δεν θα είχαν αντικείμενο για πάνω από 50 μέρες ο καθένας το χρόνο οι υπόλοιποι μόνο περιστασιακά στις βλάβες.
Θα κάνανε τυπικά τη δουλειά τους, θα τα είχαν καλά με όλους τους αιρετούς και θα φρόντιζαν να στήσουν ο καθένας μια καλή δεύτερη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα στην οποία θα δούλευαν "εμμέσως" χωρίς να φαίνονται στα χαρτιά.
Φυσικά αυτό το γνώριζαν ... καλύτερα από τον γράφοντα και ο κύριος Καμιζής και ο Σφυρής και ο νυν Δήμαρχος και δεν προέβησαν σε προσλήψεις αυτής της έκτασης.

Το ερώτημα είναι: Αν ο Δήμος είχε τη λογική επιχείρησης, μη κερδοσκοπικής, αλλά επιχείρησης, τι θα έκανε;
Θα διέλυε την ΔΕΥΑΕΡ ως δημοτική επιχείρηση και θα την έκανε Τμήμα Πόσιμου Νερού. Προϊστάμενος, ο προΪστάμενος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (υποχρεωτικά μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος Πολυτεχνείου) που για την επιπλέον αυτή αρμοδιότητα θα έπαιρνε πάνω από το μισθό του ένα επίδομα 500 ευρώ το μήνα. Η οικονομική διαχείριση, λογαριασμοί, είσπραξη κ.λ.π. περνά εξ ολοκλήρου στο ήδη υπάρχον οικονομικό τμήμα του Δήμου. Τεχνικοί - υδραυλικοί δεν ανήκουν στο Τμήμα Πόσιμου Νερού, αλλά στις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και ενεργούν με εντολές και σχεδιασμό του ΠροΪσταμένου.
Η έγκριση των σχεδιασμών και των δαπανών γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις κανονικές συνεδριάσεις του, που αντικαθιστά τον Αντιπρόεδρο και τα νυν μέλη ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ. Δηλαδή έγκριση αναθέσεων, προμηθειών κ.λ.π. Έτσι δεν θα είχαμε ποτέ απευθείας αναθέσεις ή αν είχαμε, θα είχαν την έγκριση του ΔΣ του Δήμου.
Πέρα από τη χρηστή διοίκηση, κερδίζονται 172000 διοικητικά έξοδα, και επίσης αρκετά από το να είναι Προϊστάμενος ένας Μηχανολόγος ηλεκτρολόγος βαθύς γνώστης του αντικειμένου και της αγοράς, και όχι ένας αιρετός με ένα συμβούλιο, ενώ αξιοποιείται υπεύθυνα το υπάρχον υπαλληλικό δυναμικό του Δήμου.

Σημείωση 1: Η ΔΕΥΑΕΡ δεν μπορεί, και δεν συμφέρει, να τα κάνει όλα μόνη της. Μεγάλο μέρος του έργου της θα γίνεται με αναθέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Μήπως αυτό δεν γίνεται και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα; Μάλιστα υπάρχουν επιχειρήσεις προσηλωμένες μόνο στο αντικείμενό τους, και όλα τα δίνουν με αναθέσεις έξω από την επιχείρηση. Μία, συνήθως τριμελής επιτροπή, ανοίγει τους φακέλους προσφορών, εκτιμά την καλύτερη, όχι απαραίτητα την πιο φτηνή, και σε αυτήν αναθέτει το έργο ή την παραγγελία υλικών. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται και στον Δήμο μας, με την επιπλέον βαλβίδα ασφαλείας, την τελική έγκριση από το ΔΣ.

Σημείωση 2: Εκ των ως άνω, δηλαδή από το επί μέρους που είναι η ΔΕΥΑΕΡ αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι και ολόκληρος ο Δήμος Ερμιονίδας πρέπει να οργανωθεί βασιζόμενος στους υπαλλήλους του σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διοίκησης (ISO). Οικονομικές επιτροπές, Επιτροπές ποιότητας ζωής και τα παρόμοια μόνο επιπλοκές και περιπλοκές προσθέτουν στο Δήμο και μια επίφαση δημοκρατικότητας για να ικανοποιείται κυρίως αριστερό ακροατήριο. Η πραγματική δημοκρατία είναι οι αντιπρόσωποι μας  που ασκούν διοίκηση για να εφαρμόσουν το προεκλογικό τους πρόγραμμα. Δεν ψηφίζονται για να λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία του Δήμου ως εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες, και ό,τι άλλο.

Σημείωση 3: Μπορεί η Περιφέρεια να αναλάβει σε έναν οργανισμό της όλες τις ΔΕΥΑ της, για να κάνει οικονομίες κλίμακας, μπορεί δε κάλλιστα να αναθέσει την όλη δουλειά στην ΕΥΔΑΠ (Την διοικησή της την έχει πλέον το Δημόσιο ως κάτοχος του 51% των μετοχών της) που έχει την τεχνογνωσία και την οργάνωση. Ήδη η ΕΥΔΑΠ είναι στην Αίγινα, τα Μέγαρα μάλλον θα αναθέσουν σε αυτήν την υπόθεση πόσιμου νερού. Οι καιροί αλλάζουν.

Σημείωση 4. Δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη .... ότι δεν χρειαζόμαστε την ΔΕΥΑΕΡ, από τα παρακάτω:
- Επί Καμιζή (και ορισμένα χρόνια πριν, επί Δήμου Ερμιόνης) στη γειτονιά μας οι βρύσες έσταζαν νερό. Αν πλενόταν ο γείτονας, εσύ δεν είχες νερό. Είχαν βουλώσει οι παλιοί σωλήνες νερού και έπρεπε να αλλάξουν. Παραδόξως έστειλαν τον υδραυλικό του Δήμου Ερμιονίδας (τα προηγουμενα 8 χρόνια δεν ήρθε κανένας) και μου έδωσε νερό από έναν νέο σωλήνα, από απόσταση 20 μέτρων από το ρολόι. Περιέργως ο υδραυλικός που έκανε πολύ καλή δουλειά άπλωσε τον σωλήνα εξωτερικά στη βάση του τοίχου. Μα δεν θα σκάψεις αυλάκι, δεν θα τον θάψεις; Μου λέει ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Του είπα τουλάχιστον πες σε κάποιον να σκεπάσει με λίγο τσιμέντο τον αγωγό. Μου είπε γελώντας: Σε συμβουλεύω να πάρεις εσύ τσιμέντο και να τον σκεπάσεις, γιατί κανένας δεν πρόκειται να ξανάρθει εδώ.
Έκτοτε το καλοκαίρι το νερό έρχεται στους 40 βαθμούς, πετάμε καμιά 30ρια λίτρα τη φορά για να πέσει στους 25. Σκέτος θερμοσίφωνας!
Σήμερα ακριβώς κάτω από το ρολόι μου, και όχι από τον κεντρικό αγωγό, ο Δήμος έχει πάρει νερό για άλλες 2 οικίες!
Σήμερα οι εξωτερικοί σωλήνες τρέχουν σαν φίδια στους δρόμους και φτάνουν μέχρι τον Αγιοθανάση!
-- Φτιάχτηκαν δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων (Πορτοχέλι και Θερμήσι) και παρατήθηκαν στη μέση. Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ενώ προφανώς δεν χρειάζονταν.
--- Μεταφέρονται τα λύματα Πορτοχελίου και Κοιλάδας  κάτω από τον Πρ. Ηλία Κρανιδίου στον βιολογικό Κρανιδίου με ένα μεγάλο πολυδάπανο έργο. Γιατί; Γιατί η Ερμιόνη διαχειρίζεται μόνη της τα λύματά της και το Πορτοχέλι και η Κοιλάδα τα μεταφέρουν στο Κρανίδι;
---- Πίνουμε νερό που δεν πίνεται, αφού είναι μονίμως εκτός προδιαγραφής ως προς τα χλωριόντα, επί ορισμένες δεκαετίες. Οι βουλευτές μας έρχονται και απλά διαπιστώνουν την κατάσταση για ψηφοθηρικούς λόγους, γιατί το τι πίνουμε εμείς, δεν αφορά την καθημερινότητά τους. Εισαγγελέας δεν επενέβη ποτέ, ούτε υπηρεσίες Περιφέρειας - Υπουργείων. Γιατί; Γιατί στηρίζονται σε μια υγειονομική διάταξη όπου επιτρέπεται η διάθεση πόσιμου νερού εκτός προδιαγραφών όταν δεν βλάπτει άμεσα την υγεία για μικρό διάστημα και όχι δεκαετίες. Προφανώς μέχρι να αποκατασταθούν βλάβες.
----- Όταν είσαι στην Πρωτεύουσα αισθάνεσαι ως προς το νερό και τα λύματα πολίτης Α΄ Κατηγορίας. Όταν επιστρέφεις στην Ερμιόνίδα, ως προς το πόσιμο νερό..... τελέσκατος!
------ Ούτε ένας κάτοικος Δήμων Πρωτευούσης δεν εξέφρασε ποτέ επιθυμία να φύγει η υπόθεση πόσιμο νερό - λύματα από τα χέρια της ΕΥΔΑΠ και να πάει στον Δήμο του.

Αυτονόητο, ότι η ΔΕΥΑΕΡ δεν μας χρησιμεύει σε τίποτα, τουλάχιστον στη μορφή που έχει, και μάλλον σε οποιαδήποτε μορφή τής δοθεί από τον Δήμο μας. Στην Πρωτεύουσα οι Δήμοι δεν ασχολούνται με νερό και λύματα. Ασχολείται η ΕΥΔΑΠ. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στον Δήμο μας.

Βασίλειος Γκάτσος