Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Μετακίνηση 6 2η


Μια βροχούλα  έπεσε χθες,   για να φτιάξει μόνο ένα ουράνιο τόξο.Γεννητούρια στον κάμπο Ο Προφήτης Ηλίας στο βάθος