Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος από το μέλλον. Ψηφιακή ξενάγηση

Το μεγαλείο του Νίκολα Τέσλα και οι μοναδικές εφευρέσεις του σε Ψηφιακή ξενάγηση.
Το Μουσείο Κοτσανά παρουσίασε την έκθεση από τον Οκτώβριο 2019 έως 18 Μαρτίου 2020.