Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Κορνήλιος Καστοριάδης, έφυγε σαν σήμερα


Κορνήλιος Καστοριάδης, έφυγε σαν σήμερα, στις 26 Δεκεμβρίου 1997.
Ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 20ου αιώνα.