Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Μετά τη λήξη της ανοιχτής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την Δευτέρα 8-5-17 στο δημοτικό σχολείο Κοιλάδας, κατατέθηκε στο σώμα ψήφισμα από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αγρίμη Παναγιώτη και μερίδα κατοίκων της Κοιλάδας. Η συνεδρίαση έκλεισε χωρίς να ληφθεί καμία οριστική απόφαση από το σώμα του συμβουλίου.
Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 9-5-17, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Φλωρή συγκλήθηκε έκτακτο Κοινοτικό Συμβούλιο στο οποίο κατόπιν συζήτησης  μεταξύ των μελών του, αποφασίστηκε η τροποποίηση του ψηφίσματος που κατατέθηκε την προηγούμενη μέρα από τον κ. Αγρίμη και κατόπιν της οριστικοποίησής του εγκρίθηκε ομόφωνα. Από αύριο θα συλλεχτούν και υπογραφές των κατοίκων.
Αφού καθαρογραφούν οι αποφάσεις και τα πρακτικά, θα διαβιβαστούν - κοινοποιηθούν άμεσα μαζί με το εγκριθέν ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ΔΕΥΑ Ερμιονίδας ώστε να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίασή του.

Κοιλάδα 10-5-2017
Μετά τιμής,
Φλωρής Παναγιώτης
Ηλιού Παναγιώτης
Φλωρής Γεώργιος