Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΙΛΗΣΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΙΛΗΣΗΣ

(1824-1898)

Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου
Στην επέτειο των 118 χρόνων από τον θάνατο του Γ.Ι.Μ. (5-12-1898), επιφανούς πολιτικού της Ερμιονίδας, δημοσιεύουμε δύο τιμητικά κείμενα που αναφέρονται στις απόψεις και τις ενέργειές του για την εκπαίδευση των κοριτσιών κατά τον 19ο αιώνα.

Το πρώτο είναι το υπ. αρ. 391/16 Ιανουαρίου 1876 έγγραφο «του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς τον Έπαρχον Σπετσών & Ερμιονίδος», από τα ελάχιστα που έχουν διασωθεί και υπογράφει ο ίδιος ο Γ.Ι.Μ., ως Υπουργός Παιδείας, για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν την επαρχία μας (Ερμιονίδα), στην οποία εκλεγόταν ανελλιπώς ως βουλευτής.

Με το έγγραφο αυτό αιτείται τη σύσταση δύο σχολείων θηλέων, ένα στην Ερμιόνη και ένα στα Δίδυμα, παρ’ όλο που δεν υπάρχει η σχετική αίτηση εκ μέρους των αρμοδίων.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
         
Προς:
Τον Έπαρχον Σπετσών & Ερμιονίδος

«Περί συστάσεως δύο Δημοτικών Σχολείων των κορασίων εν τοις Δήμοις Ερμιόνης & Διδύμου» 

Εις τους δήμους Ερμιόνης & Διδύμου καθίσταται αναγκαιότητα η σύστασις δημοτικών σχολείων των κορασίων, αλλ’ επειδή προαπαιτείται τούτου, αίτησις των αρμοδίων δημοτικών συμβουλίων (ην και περί του ενός τούτου εξέφρασεν ευχήν το επαρχιακόν συμβούλιον δικαιολογούν την ανάγκη της συστάσεως του) διά τούτο, καθοδηγήσατε τους αρμοδίους, καθιστούντες αυτοίς προσέτι
γνωστόν, ότι το δημόσιον θέλει λάβει εις βάρος του το ήμισυ της μισθοδοσίας των διοριζομένων δημοδιδασκάλων ήτοι δραχμάς τριάκοντα κατά μήνα δι εκάστην. Συμμορφωθήτωσαν προς τας από 5ης Μαΐου 1867 και 10ης Δεκεμβρίου 1868 εγκυκλίους του Υπουργείου ου  προϊστάμεθα, περιεχομένας εν σελ. 454 και 474 του Βου του Π. Κλάδου συλλογής και ενεργησάτω τω επαρχίω τα περαιτέρω.
Ο Υπουργός

Γεώργιος Ι. Μίλησης
Στο δεύτερο καταγράφονται οι απόψεις του για τα Σχολεία Θηλέων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ε΄ κεφαλαίο του Νομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή, «Περί Δημοτικής και Γυμνασιακής Παιδεύσεως». Είναι σημαντικό το γεγονός ότι με αυτό καθιερώνεται για πρώτη φορά η κατώτερη βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης και για τα κορίτσια, που μέχρι τότε φοιτούσαν στα 4/τάξια Δημοτικά Σχολεία Θηλέων.