Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

somehow... someway...


Someday, somewhere
We'll find a new way of living
Will find a way of forgiving
Somewhere...
There's a place for us
Somewhere a place for us
Peace and quiet and open air
Wait for us
Somewhere


Έλλη Βασιλάκη