Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΔΥΠΕΡ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων μας και του θεσμικού ρόλου της αντιπολίτευσης που ο νόμος επιφυλάσσει, ανακοινώνουμε σήμερα 4 επιστολές τις οποίες αποστείλαμε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,  τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ και τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας, αντίστοιχα.

Μέσω των επιστολών ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωσή μας, γνωρίζοντας ταυτόχρονα  ότι η αποτελεσματική λειτουργία του κάθε Δήμου προϋποθέτει τη  δυνατότητα σωστής λειτουργίας τόσο της συμπολίτευσης  όσο και της αντιπολίτευσης  στους διακριτούς για την  κάθε μία ρόλους

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά (σύμφωνα και με το άρθρο 69 του Ν. 3852-Καλλικράτης) πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία,που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του,   που  πρέπει να του παρέχονται εντός μηνός

Ακολουθούν οι επιστολές:

Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου:

http://www.nediper.gr/?action=viewArticle&articleId=259

Στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής:

http://www.nediper.gr/?action=viewArticle&articleId=257

Στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ:

http://www.nediper.gr/?action=viewArticle&articleId=256

Στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας:

http://www.nediper.gr/?action=viewArticle&articleId=258

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ