Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Έναρξη Εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας στο Δήμο Ερμιονίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΡΑΝΙΔΙ 17/02/2015
Η Δημοτική Αρχή με την εφαρμογή του νέου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι περιβαλλοντικά ορθός και σύμφωνος με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής Νομοθεσίας, στο μικρό χρονικό διάστημα εφαρμογής του, πέτυχε ούτως ώστε ο Δήμος να είναι καθαρός. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δημότες μας, που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Δήμου για ανακύκλωση στην πηγή και βοηθούν στη διατήρηση της καθαριότητας της επαρχίας μας ακολουθώντας τις οδηγίες του εντύπου, που τους διενεμήθη.  Η βοήθεια τους είναι σημαντική. Ο Κανονισμός Καθαριότητας που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. απόφασης 273/2014, διαύγεια ΑΔΑ: Β5ΙΗΩΡΡ-2ΩΣ) θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπει και κυρώσεις για τους πολίτες οι οποίοι δεν σέβονται την καθαριότητα και ρυπαίνουν τους δρόμους, τις πλατείες και γενικότερα τα χωριά, τις πόλεις και τους αγρούς, που με τόσο κόπο και προσπάθεια η Δημοτική Αρχή πέτυχε να καταστήσει καθαρούς. Να τονίσουμε ότι ο Κανονισμός Καθαριότητας έχει πρωτίστως χαρακτήρα παιδευτικό και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό και όχι εισπρακτικό. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας αποφάσισε από σήμερα 17-2-2015 να ενεργοποιήσει την εφαρμογή του ψηφισθέντος από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμού Καθαριότητας. Επίσης ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Δημ. Σφυρής με την με αρ. πρωτ. 1703/17-2-2015 απόφασή του όρισε Επόπτες Καθαριότητας και τους εξουσιοδότησε να εποπτεύουν την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας,  να βεβαιώνουν τυχόν παραβάσεις και να επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Ευελπιστούμε ότι όλοι οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου Ερμιονίδας θα συμπεριφερθούν με ωριμότητα, ευαισθησία και οικολογική συνείδηση, ούτως ώστε να μην χρειαστεί ο Δήμος να επιβάλει σε κανέναν απ’ αυτούς τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Καθαριότητας κυρώσεις.