Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ανίχνευση φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο με νέα απλή μέθοδο.

Πρότεινε το άρθρο ο Γιάννης Λακούτσης
πηγη:sedik

 Ανίχνευση φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο με νέα απλή μέθοδο. 
Στηριζεται σε Βιοαισθητήρες  φθηνούς και εύχρηστους όπως αυτούς που χρησιμοποιούνται για τβιοαισθητήρωνο ζάχαρο των διαβητικών
 
Του  Νίκου  Μιχελάκη*

Πολύ ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας για την ανάπτυξη μιας απλής, φθηνής και γρήγορης μεθόδου ανίχνευσης των υπολειμμάτων διαφόρων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. Η μέθοδος αυτή, που βασίζεται στην χρήση βιοαισθητήρων αναμένεται να συμβάλλει πολύ στον άμεσο έλεγχο των ελαιόλαδων που προέρχονται απο ελαιόκαρπο που δέχτηκε ανεξέλεγκτους ψεκασμούς με οργανοφωσφωρικά και κατά συνέπεια θα συντελέσει σημαντικά στην προστασία των καταναλωτών.

Η αναγκαιότητα ελέγχων για τα Φυτοφάρμακα
Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, με ψεκασμούς ολικής κάλυψης σε όλες ελαιοπαραγωγικές χωρες όπου που δεν γίνονται δολωματικοί ψεκασμοί . Τελευταία όμως χρησιμοποιούνται αρκετά και στην Ελλάδα για συμπληρωματική προστασία σε περιπτώσεις που οι δαλματικοί ψεκασμοί, για διαφόρους λόγους (μη έγκαιρη, η όχι ορθή εφαρμογή) δεν έχουν την απαιτουμένη αποτελεσματικότητα.

Τα Οργανοφωσφορικά φάρμακα όμως, ενώ επιτρέπουν μια σχετικά ασφαλή προστασία των καρπών απο προσβολές του Δάκου, επειδή τα πλείστα απο αυτά είναι λιπόφιλα και μπορούν να διαλύονται και να παραμένουν στο λάδι, δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για την
ύπαρξη επιβλαβών για την υγεία υπολειμμάτων στο ελαιόλαδο.

Για τον λόγο αυτό τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Επιτροπή του Codex Alimentarius έχουν καθιερώσει ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων (MRL) για το ελαιόλαδο γευτώ και οι μεγάλες Βιομηχανίες τυποποίησης Ελληνικές και ξένες ζητούν πλήρεις αναλύσεις του ελαιολάδου που αγοράζουν . Παραδοσιακά τα εντομοκτόνα αυτά ανιχνεύονται στα εργαστήρια με Χρωματογραφία που είναι μέθοδος αξιόπιστη και ακριβής αλλά και πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή γιατί απαιτεί ακριβά όργανα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η δυνατότητα για πρακτική εφαρμογή

Η έρευνα αυτή που έγινε με επικεφαλής τον καθηγητή Thierry Noguer απο ομάδα των ερευνητών των Πανεπιστημίων του Περπινιάν της Γαλλίας και του Ibn Zohr του Μαρόκου στηρίζεται στην χρήση βιοαισθητήρων με βάση το ενζυμο ακετυλοχολινεστεράση (AChE) οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύουν την ύπαρξη φυτοφαρμάκων μέσω μεταβολών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Με τους βιοαισθητήρες που έχουν αναπτύξει οι επιστήμονες φαίνεται να είναι δυνατή η ανίχνευση οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και κυρίως των malathion, dimethoate και methidathion που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του Δάκου τής ελιάς

Οι βιοαισθητήρες που ανάπτυξαν οι επιστήμονες χρησιμοποιούν βιολογικά μόρια όπως είναι τα ένζυμα και είναι γενικά χαμηλού κόστους, συμπαγείς και απλοί στο σχεδιασμό τους..

Μόνο, μειονέκτημα των βιοαισθητήρων αυτών κατά τον Καθηγητή Noguer, είναι το ότι λόγω της χρήσης βιολογικού στοιχείου - ένζυμου - παρουσιάζουν μια σχετική αστάθεια, η οποία επιβάλλει συχνή αλλαγή του ηλεκτροδίου. Το μειονέκτημα όμως αυτό αντισταθμίζεται απο το πολύ χαμηλό κόστος τους το οποιο εκτιμάται σε περίπου € 0,50 ανά εξέταση.

Βέβαια οι αισθητήρες αυτοί δεν βρίσκονται ακόμα σε στάδιο εμπορίας και το κύριο εμπόδιο που αντιμετωπίζεται είναι μειωμένη κατανάλωση τους στην αγορά.

Υπόψη ότι οι μόνοι βιοαισθητήρες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατανάλωση είναι αυτοί που προσδιορίζουν το σάκχαρο του αίματος που όμως χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια διαβητικούς.
=====================
*Ο Δρ. Νίκος Μιχελάκης, που είναι  πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και  Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ,  διευκρινίζει ότι τα άρθρα του εκφράζουν’  προσωπικές του απόψεις και  δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ.