Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Η απόφαση του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου ενισχύει το διεθνή διαγωνισμό της Περιφέρειας για τα απορρίμματα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαιρετίζει την χθεσινή απόφαση του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου με την οποία αποφασίστηκαν οι θέσεις για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Η σημαντική αυτή απόφαση βάζει τέλος στην άγονη και επικίνδυνη τακτική της παράνομης απόρριψηςτων απορριμμάτων σε Χώρους  ΑνεξέλεγκτηςΔιάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και αποτελείσημαντικό βήμα προσαρμογής στις απαιτήσεις τουΠεριφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Συγχρόνως, αναδεικνύει την ορθότητα του σχεδιασμού και της επιμονής της Περιφέρειας τόσο στο θέμα της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ ως απαίτηση για την νόμιμη προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, όσο και στην ταχύτατη και έγκαιρη δημοπράτηση του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ο διαγωνισμός, που θα ολοκληρωθεί στους επόμενους 6-8 μήνες, θα δώσει λύση όχι μόνο στην οριστική διαχείριση αλλά και στην προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Καθίσταται λοιπόν σαφής η σημασία της χθεσινής απόφασης του ΦοΔΣΑ
να προχωρήσει άμεσα στη χωροθέτηση των θέσεων προσωρινής διαχείρισης (κομποστοποίησης και δεματοποίησης) σε συμμόρφωση  με τις απαιτήσεις του ΠΕΣΔΑ, αφού αυτές οι θέσεις θα αποτελέσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ τις θέσεις των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων όπου οι Δήμοι θα μεταφέρουν τα απορρίμματά τους και θα τα παραδίδουν στο σύστημα επεξεργασίας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένει ως επόμενο βήμα του ΦοΔΣΑ την ταχύτατη αδειοδότηση και λειτουργία της προσωρινής διαχείρισης και την ουσιαστική συμμόρφωση με την νομιμότητα και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.